palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakértői névjegyzék bővítésére

kormányzati portál pályázatPályázat szakértői névjegyzék bővítésére. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet a korábbi években kialakított szakértői névjegyzék bővítése céljából.

A pályázat kódja: SZAKE-11

A pályázat célja: Azon szakértői kör kiválasztása, amelynek tagjai eseti szerződés alapján közreműködnek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által drogmegelőzési, kábítószerügyi, valamint a gyermek és ifjúságügyi témákban megjelentetett pályázatok szakmai értékelésében.

Pályázati témák

 • drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértő;
 • kezelés-ellátás, alacsonyküszöbű szolgáltatások, rehabilitáció-reintegráció területén jártas szakértő;
 • általános gyermek és ifjúsági szakértő.

Szakmai elvárások, beküldendő dokumentumok köre

A 3. pontban felsorolt pályázati témákhoz szükséges szakmai elvárások felsorolása:

Az alábbiakat kérjük a szakmai önéletrajzban részletesen bemutatni, vagy külön dokumentumként beküldeni az internetes pályázati adatlap előírásai szerint. A jelen pontban leírt feltételekről, előnyökről az internetes pályázati adatlap kérdéseire válaszolva kell számot adni a jelentkezőknek.

a)      Kábítószerügyi témakörök

 • A Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII.11.) OGY határozat) és a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat) című dokumentumok ismerete (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva);
 • a munkáltató vagy a helyi Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) támogató nyilatkozata;
 • pszichiáter, addiktológus, pszichológus, pedagógus, szociális felsőfokú végzettség (végzettségeket igazoló dokumentumok);
 • minimum három éves szakterületen eltöltött gyakorlat (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva).

b)      Gyermek és ifjúsági szakértő

 • egy gyermek és ifjúsági civil szervezet vezetőjének és egy települési (vagy területi) önkormányzat képviselőjének (jegyző, polgármester) támogató nyilatkozata (támogató nyilatkozat 1., 2. );
 • a területileg illetékes Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda szakmai ajánlása (szakmai ajánlás);
 • nonprofit szervezeti, projektmenedzseri, ifjúságpolitikai és közösségfejlesztési ismeretek (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva);
 • felsőfokú végzettség (végzettséget igazoló dokumentum(ok));
 • gyermek és ifjúsági szakterületen – ide értve az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben oktató, vizsgáztató tevékenységet is – (önkormányzatnál, intézményben vagy civil szervezetnél) eltöltött minimum 5 éves  gyakorlat (részletes szakmai önéletrajzban bemutatva). A gyakorlat alkalmazottként, vagy önkéntesként is megszerezhető.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó több témában adhat be szakértői pályázatot, de egy pályázat keretében csak egy szakterület mutatható be.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be magyar állampolgársággal rendelkező azon természetes személyek, akik rendelkeznek:

 • pályázatírásban szerzett gyakorlattal, jó kommunikációs készséggel, kooperációs képességgel, döntési képességgel, projektterv kidolgozásában és költségvetés elkészítésében való jártassággal, elemző- készséggel;
 • a választott szakértői témakör(ök)nél feltüntetett szükséges tapasztalattal, végzettséggel, gyakorlattal;
 • szélessávú Internet hozzáféréssel, illetve
 • felhasználói szintű számítógépes ismerettel (Word, Excel, Internet) és akik a Pályázatkezelő Rendszerben a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik

 • rendelkeznek pályázatok elbírálásában szerzett gyakorlattal (pályázati űrlap erre vonatkozó kérdésében bemutatva),
 • a civil szervezetnek tagjai, vagy részt vesznek civil szervezet működtetésében, illetve ismerik a civil szervezetek működését (pályázati űrlap erre vonatkozó kérdésében bemutatva),
 • a megbízási szerződésben szereplő tevékenységről számlát tudnak kibocsátani,
 • gyermek és ifjúsági szakértő esetében: az ifjúsági szakértői, ifjúságsegítői képesítéssel rendelkeznek (végzettséget igazoló dokumentumok).

Nem nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselők, kormánytisztviselők; valamint az Wekerle Sándor Alapkezelővel és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel / Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálattal kormánytisztviselői, vagy munkaviszonyban álló kormánytisztviselők, vagy munkavállalók.

Azoknak a szakértőknek, akik a korábbi 2007-es (SZAKÉ-07), 2008-as (SZAKÉ-08), 2009-es (SZAKÉ-IFJ-09) és 2010-es (SZAKE-10) pályázataik alapján bekerültek a szakértői névjegyzékbe bármely témában, nem szükséges új pályázatot benyújtaniuk ahhoz, hogy szerepeljenek a 2011. évben kialakításra kerülő névsorban.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton, e-pályázatként lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben természetes személyként, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. augusztus 31. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás szakértői névjegyzék bővítésére

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

Jelen pályázati felhívás és az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás letölthető a www.ncsszi.hu és a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: Kormányzati portál