palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására

Pályázati felhívás Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a XIII. kerületi Szent István parkba felállítandó Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására.

A pályázat célja a fővárosi tulajdonú XIII. kerületi Szent István parkban államalapító Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozása és felállítása.
Megbízó célja a pályázat kiírásával, hogy olyan képzőművészeti alkotás jöjjön létre, mely Szent István király alakját, az ő – minden kor számára példaértékű – életét, szellemiségét adekvát módon jeleníti meg a jelenkor és a jövő nemzedéke számára.
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.
Az alkotás méretére vonatkozóan nincs kikötés, a pályázat kiírója elvárja, hogy illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe, az épített és természeti környezethez.
A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot is – maximum bruttó 26.5 millió Ft áll rendelkezésre.
A köztéri képzőművészeti alkotás számára kijelölt terület tulajdonosa a Megbízó, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Megbízó gondoskodik.
A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik, azok költségét a BTM – Budapest Galéria állja.

Pályázati kapcsolattartók

Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu

Schmidt Péter kulturális referens
schmidt.peter@mail.btm.hu

A pályázók köre:

A Megbízó olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:

 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
 • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
  Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, de nem került megvalósításra.

Részvételi feltétel
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja: nyertes pályázat esetén a műalkotás határidőre történő átadását.
A pályázat első 3 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Megbízó vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű és az 1:5 méretarányú makett költségmentesen a Megbízó tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot 2019. május 6-án (személyesen, futár vagy meghatalmazott útján) kell benyújtani a 1052 Budapest Városház u. 9-11. címen 9 és 12 óra, valamint 13-15 óra között a Városháza dísztermében a következő formában:

 • 1:5 arányú makett tetszőleges anyagból
 • látványterv, lehetőség szerint a makett felhasználásával, több nézetből papír alapon (max. A3-as formában)
 • műszaki dokumentáció (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • műleírás(ok) (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • költségelőirányzat (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • rövid, legfeljebb néhány oldalas ismertető saját munkásságról, önéletrajz, a pályázó elérhetőségei (telefon, e-mailcím)
 • a pályázati kiírás mellékleteként csatolt saját szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat
 • a pályázati kiírás mellékleteként csatolt szerződéskötéshez szükséges aláírt nyilatkozat(ok)

A teljes pályázati anyagot (a nyilatkozatokkal együtt) CD-n vagy pendrive-on is kérjük beadni archiválás céljából, illetőleg legkésőbb a fenti időpontig a látványtervet, a műszaki dokumentációt, műleírást és a költségelőirányzatot email útján is szíveskedjenek megküldeni 1 darab PDF-ben a szerdahelyi.mark@mail.btm.hu címre (a csatolmány mérete 10 Mb-nál hosszabb nem lehet).
A pályázatok beadását a kiíró átadás-átvételi dokumentummal igazolja.

A pályaművek díjazása

A Megbízó a pályázat első 3 helyezettjét fejenként bruttó 500 000 Ft díjat fizet ki.
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.
A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

Letölthető dokumentumok

pályázati dokumentumok

A pályázat weboldala: Pályázat Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására