palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat testvérvárosi találkozók rendezésére

tempus pályázatokAz Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. (LEJÁRT HATÁRIDEJŰ PÁLYÁZAT)

Mit támogat a program?

Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője

  • az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.;
  • a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb;
  • az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények), stb.

Ki pályázhat?

Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz.

További fontos tudnivalók

A találkozókat létező vagy hivatalosan előkészítés alatt álló testvérvárosi kapcsolatok keretében lehet megvalósítani, két vagy több ország részvételével. A programban jelenleg az Európai Unió 27 tagállama és Horvátország vesz részt.
Egy település egy naptári évben nem kaphat támogatást egynél több találkozó szervezésére.
Találkozók esetén a meghívottak minimum létszáma 25 fő, és legalább 5 fő minden meghívott településről. Nem támogatható olyan csoportok részvétele, ahol a résztvevőknek több mint a fele helyi választott képviselő vagy önkormányzati munkatárs.
A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.

A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhető támogatás mértéke minimum 2500 EUR/projekt maximum 22.000 EUR/projekt lehet. Abban az esetben, ha legalább 10 település vesz részt a projektben, a támogatás akár 40.000 EUR/projekt is lehet.

Pályázati határidők 2009-ben:

2009. március 1. Megvalósulási időszak: 2009. június 1. – 2010. február 28.
2009. április 1. Megvalósulási időszak: 2009. augusztus 1. – 2010. április 30.
2009. június 1. Megvalósulási időszak: 2009. október 1. – 2010. június 30.
2009. szeptember 1. Megvalósulási időszak: 2010. január 1. – 2010. szeptember 30.

Partnerkereső adatbázis: http://www.twinning.org/en/page/where-do-i-start.html

További információ

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.
A részletes pályázati útmutatót az EACEA honlapjáról lehet letölteni: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_HU.pdf

További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm