palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása DDOP-2009-5.1.5./D és KDOP- 2009-4.1.1./C

umft pályázatA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzétette az „Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása” című, DDOP-2009-5.1.5./D és KDOP- 2009-4.1.1./C jelű pályázati kiírást.

A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg a Duna és a Balaton partján lévő települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a sürgős beavatkozást igénylő magas partfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével.

A komponens által támogatott omlás- és csúszásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsődlegesen a káresemények megelőzéséhez szükséges, preventív jellegű és tervszerű beavatkozások támogatása valósul meg a kiépített vonalas infrastruktúra és közintézmények értékvédelmét figyelembe véve azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülőövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti.

A pályázat keretében az álabbi tevékenységek támogathatóak:

  • A partfal védelméhez kapcsolódó közvetlen, építés-jellegű és rekonstrukciós

tevékenységek az értékek védelme, káresemények megelőzése érdekében

(támfalépítés, koromfal építés, rézsűzés, horgonyzások stb.);

  • Az omlás- és csúszásveszélyt kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások

(víztelenítés, csapadékvíz elvezetés, víziközmű-rekonstrukció, közműkiváltás, közműáthelyezés);

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

  • előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése),
  • földtani-, talajmechanikai-, geofizikai- és mérnökgeológiai kutatás, mely a beruházás földtani megfelelősségéhez és a biztonságos, költséghatékony kivitelezéshez szükséges,
  • monitoring rendszer kiépítése és a meglévő rendszer fejlesztése

Letölthető dokumentumok

  • DDOP-2009-5.1.5./D – „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása”
  • KDOP- 2009-4.1.1./C – „Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása”