palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül a Közép-Magyarországi régióban KMRFT-CÉDE-2009

kmrft pályázatokA helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, állami[1] és önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések támogatása.

Az önkormányzatok, társulások, az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

a) épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések:

aa) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése;

ab) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása;

b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;

A Tanács az e jogcímre beadott pályázatok közül elsősorban az alábbi tevékenységeket kívánja támogatni:

– óvodai eszközbeszerzés; óvodai infrastrukturális beruházás/felújítás; óvodai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás.

általános iskolai eszközbeszerzés; általános iskolai infrastrukturális beruházás/felújítás; általános iskolai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás.

A célelőirányzat megnevezése: Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)

A rendelkezésre álló támogatási keret összege: 698.100.000 Ft

A pályázatot kiíró szerv: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (1146, Budapest Hermina út 17. Tel: 471-9451 Fax: 471-9455)

A lebonyolításban közreműködő szervezetek:

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács)

Pro Régió Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség)

Magyar Államkincstár Központi Igazgatósága (a továbbiakban: Államkincstár)

Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NFGM)

Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM)

Pályázat benyújtására jogosultak:

Települési önkormányzat, a megyei önkormányzat az önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás területi kötöttség nélkül.

A rendelkezésre álló keret legalább 60 %-a (418,86 millió Ft) a b) pontban szereplő, a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztésekre fordítandó. Az előirányzat legalább 30 % – át a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben (szobi), és a 4. § – a szerint meghatározott regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben (aszódi, ceglédi, dabasi, nagykátai) lévő települések támogatására kell fordítani.

A pályázati díj mértéke, befizetésének módja, határideje:

Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell befizetni a Tanács, Kincstárnál vezetett 10032000-00280941-00000000 számú számlájára- kizárólag átutalással – 2009. június 2-ig. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege és intenzitása:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft.

Az alap támogatási arány az elismerhető költségek 65%-a, mely területi, kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján a Pályázati Útmutató 5.3. pontjában foglaltak szerint növelhető.

A pályázati egységcsomag elérhetősége, igénylésének módja:

A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

A pályázati felhívás és egységcsomag letölthető:

http://www.kozpontiregio.hu

http://www.otm.gov.hu, valamint a

http://www.nfgm.gov.hu oldalakról.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatokat 2009. június 2-ig lehet személyes és postai úton benyújtani az Igazgatósághoz, a következő címre:

Magyar Államkincstár

Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

I. Pályázatos Támogatási Osztály

1139 Budapest, Váci út 71.

A küldemény feladásának időpontjánál a postai dátumbélyegzőt vesszük figyelembe, a postára adás utolsó napja 2009. június 2. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

Személyes beadásnál a végső benyújtási határidő: 2009. június 2. 14 óra.

A befogadásról szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határideje:

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság esetén- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

A pályázat elbírálásának határideje:

A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.