palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A közszolgáltatások egyenlő esélyű elérésére több mint 13 milliárd forint uniós támogatás

umft pályázatA régiókban az idén és jövőre 7,44 milliárd forintot fordítanak akadálymentesítésre. A regionális operatív programok megjelent kiírásai keretében 242 projekt gazdája számíthat vissza nem térítendő európai uniós támogatásra. A pályázatokat 2009. július 1-jétől 2009. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – akadálymentesítés címmel meghirdetett felhívások célja az, hogy ezekkel a fejlesztésekkel is javítsák a fogyatékos személyek életminőségét, biztosítsák számukra az esélyegyelőséget. További haszna az intézkedésnek, hogy a megvalósuló projektek egyidejűleg az időskorú, a beteg emberek, a babakocsival közlekedők életkörülményeit is könnyebbé teszik.

Emellett a pályázók számára az is vonzó lehet, hogy ezeknél a felhívásoknál magas a támogatási intenzitás. Hat régióban – Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, Közép-Dunántúlon, Közép-Magyarországon – az összes elszámolható költség 90, Nyugat-Dunántúlon pedig 85 százalékára kaphatnak támogatást.

A program keretében olyan fejlesztésekhez lehet támogatást igényelni, amelyeknél teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei. Vagyis a projekteknek a mozgás-, hallás-, látás-, értelmi sérültek és az autisták számára egyaránt biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatásokhoz.

Az új regionális kiírásokra helyi, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai és nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, közhasznú nonprofit gazdasági társaságok stb.) pályázhatnak. Több közszolgáltatást nyújtó intézmény (óvoda, alap- és középfokú iskola, szociális, gyermekvédelmi alap- és szakellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat) akadálymentesítésére is beadható pályázat, azonban intézménytípusonként csak egy projekthez lehet európai uniós támogatást igényelni. Kivétel ez alól Budapest: a Fővárosi Önkormányzat intézménytípusonként maximum három projekttel pályázhat.

A támogatási döntések júliustól folyamatosan várhatók. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik. A projektek megkezdésétől a megvalósításra tizenkét hónap áll a pályázó rendelkezésére. Vagyis a beruházások legkésőbb 2010 végére befejeződnek.

Az Európai Unió rendkívül fontosnak tartja, hogy mindenki egyenlő eséllyel tudjon hozzáférni a közszolgáltatásokhoz, ezért minden EU-támogatású projektnél feltétel az akadálymentesítés. Nálunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) ugyancsak kiemelt figyelmet szentel a fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek javítására. Ennek része, hogy a mostani hétéves pénzügyi periódus első két évében, 2007-08-ban mintegy 16 milliárd forintot biztosított a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) akadálymentesítésre. Az ÚMFT keretében a regionális operatív program az önkormányzatok és az önkormányzati feladatok ellátását biztosító intézmények, a Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) pedig központi költségvetési szervek és intézményeik akadálymentesítését támogatja.
(VG)