palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP 3.4.1.A/08/1 és TÁMOP 3.4.1.A/08/2 pályázat: Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése

TÁMOP pályázatokMegjelent a TÁMOP 3.4.1.A/08/1, illetve 2 jelű, „Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése” című pályázat.

A pályázat célja, hogy a nemzetiségi oktatás minőségét javító oktatási programok készüljenek, amelyek a kompetenciaalapú oktatás módszereivel és eszközeivel hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez, továbbá biztosítják a képességek és kulcskompetenciák – a tanulók eltérő nyelvi adottságaira épülő – egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.

A megvalósuló projektek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a közismereti tantárgyak kisebbségi nyelven történő oktatásához a kisebbségek igénye szerint adaptált, lefordított tananyagok jöjjenek létre.

Támogatható tevékenységek az új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése, valamint a már meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a kisebbségi nyelvre.

Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 5 millió, legfeljebb 35, 4 millió Ft.

Pályázhatnak a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyerekeket, tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények közül általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, többcélú intézmény (egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási intézmény, általános művelődési központ), pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

Konzorciumi tagok lehetnek: a főpályázónál meghatározott közoktatási intézmények, Országos Kisebbségi Önkormányzat, államilag elismert felsőoktatási intézmények, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány, egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet.

Kapcsolódó pályázati dokumentumok:

  • TÁMOP-3.4.1.A-08/1-KMR Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése
  • TÁMOP-3.4.1.A-08/2 Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése