palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pegazus Könyvek Antológia 2018 irodalmi pályázat

PegazusTv Média és Oktató Kft. irodalmi pályázatot hirdet Pegazus Könyvek Antológia 2018 címmel.

Pályázati díj: 0 Ft, azaz nulla forint.

Céljaink: A 2012-es, 2014-es és a 2016-os antológiák sikerének megismétlése. Ezzel egy hagyomány és egy sorozat folytatása. Most is sikerre szeretnénk vinni az eddig egymaguk próbálkozókat. Megismertetni a világgal, hogy egy „kis ember” is lehet „nagy”, mert a tehetség és az akarat számít, nem pedig a multinacionális bulvármédia sztárcsináló pénze!

Mottónk: „Mindenkinek adj egy esélyt! A produktum és az alkotója legyen a meghatározó.”

Akik írhatnak nekünk: Bárki, aki veszi magának a fáradságot, és van mersze megjelenni a nagy nyilvánosság előtt.

Kik jelennek meg: Akiknek néhány soros bemutatkozásában, életrajzában látszik az akarat, valamint írása átlép egy szerkesztőbizottsági mércét.

Téma: Bármi, kivéve politika, vallás, szex, ezoterika, miszticizmus, okkultizmus, uszítás, izgatás, rágalmazás.

Formátum: word, vagy wordx dokumentum, szerkesztve a következők szerint:

  • Szerző neve vagy művészneve (ekkor, ha nem kíván polgári nevén megjelenni, a csatolt önéletrajzban ezt a szándékát egyértelműen ki kell fejeznie, és jognyilatkozatot tenni külön arra, hogy álneve „szabad”, és csak ő használhatja.)
  • A mű címe
  • A mű alcíme
  • A mű: 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon (148×210 mm), egy hasábban, normál sortávolsággal, minden oldalon 2-2 cm margókkal, kivéve fent, ahol 3 cm a margó. Minden más formázás nélkül!
  • (Versek esetében a vers középre tördelve, képverset jpeg fotóként fogadunk csak el, minimum 2480×3508 méretben)
  • Kísérő dokumentumok: Önéletrajz: fotó és néhány sor, amelyet önmagáról az alkotó fontosnak tart. Pl.: lakhely, végzettség, hol jelentek már meg írásai, mióta ír, sikerei, céljai-álmai stb.
  • Jognyilatkozat, az alábbi szerint:

A pályázó mű/művek címe/címei:

Én, ……………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és szavatolom, hogy az általam a nevem alatt átadott mű/művek az én szellemi tulajdonomat képezik, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered. Hozzájárulok, hogy nevem alatt a Kiadó a művet/műveket megjelentesse. Hozzájárulok, hogy a Kiadó a nevemet, művésznevemet, és legalább e-mail elérhetőségemet, vagy telefonszámom, webcímemet megjelentesse. Hozzájárulok, hogy a Pegazus Könyvek antológiát kevés számú pályázó esetében is megjelentesse, de technikai és gazdaságossági okokból egy, a PegazusTv Média és Oktató Kft. szépirodalmi kötetében, mint húzókötetben, annak szerves részeként. 

Szerzői nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából származó kárért felelős vagyok.

A könyv megjelenése: nyomtatott, hagyományos könyvként és esetlegesen részleteiben e-formában a Kiadó honlapján, vagy/és a www.pegazustv.hu online folyóiratban.

Dátum:

Aláírás:

A fenti nyilatkozat vagy kiprintelve-kitölteve-aláírva postán, vagy befotózva (szkennelve) emailben elküldve.

Pályázati díj: 0 Ft, azaz nulla forint.

Megjelenési hozzájárulás: Csak a megjelenésre elfogadott művek szerzőitől kérünk megjelenési hozzájárulást, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a sajtónak és más szervezeteknek, személyeknek eljuttatott tiszteletpéldányok költségét, az e-közzététel költségeit, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

Megjelenési hozzájárulás összege: Minden megkezdett oldal után 3000 Ft (alanyi adómentes), melyről a szerzők hivatalos számlát kapnak.

A megjelenő szerzőkkel a kiadó kiadói szerződést köt!

Ez az összeg a szerzők önreklámja (önéletrajza, elérhetősége) ½ oldalban, a művek után szerkesztve.

Egy szerző által minimum pályázható oldal: 2 oldal.

Egy szerző által maximum pályázható oldal: 10 oldal.

(A fenti minimum és maximum kikötéstől kiemelkedő írásművek esetében a szerkesztőség eltérhet.)

Szerzői tiszteletpéldány: minden megjelent szerző 2 oldalanként 1 db tiszteletpéldányra jogosult, amelyet vagy a Kiadó irodájában vehet át, vagy pedig címére eljuttatjuk.

Szerzői kedvezmény: minden pályázó, nem csupán a megjelentek, hanem akiknek munkája nem került bele a kötetbe, a kötet fogyasztói árából 30% kedvezményre jogosult.

Letölthető dokumentum

Pegazus Könyvek Antológi 2018 felhívás

A pályázatot e-mailben siker@pegazustv.hu címre kell küldeni.

  • Beküldési határidő: 2018. május 1.
  • Elbírálási határidő: 2018. június 1.
  • Tervezett megjelenés: 2018. szeptember-november.