palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíj

nka pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztere a Római Iskola hagyományának fenntartása érdekében a Római  Magyar  Akadémia  képzőművészeti ösztöndíját  újraalapította  és a miniszteri keret terhére pályázati felhívást tesz közzé.

Téma/cél:  A  magyar  képzőművészek  számára  Rómában  lehetőséget  biztosítani  a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, annak érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft a miniszteri keretből.

Igényelhető támogatás:

  • 30 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 656.000 Ft/fő,
  • 60 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 833.000 Ft/fő,

amelyet, a pályázatkiíró a pályázók számára forintban folyósít, a támogatottakkal kötött szerződés  alapján.  A megítélt támogatásból szállásdíj  fizetendő  a  Római  Magyar Akadémián. A szállást az Akadémia önköltségi áron biztosítja, amelyet a támogatásban részesülő pályázó köteles igénybe venni.

Altéma kódszáma: 4902

Pályázók köre:  Pályázhatnak hivatásos  festőművészek,  grafikusművészek, szobrászművészek  és  intermédia  művészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai,  egyetemi  hallgatók,  iparművészek,  fotóművészek,  restaurátorművészek kivételével. Pályázni csak egyedül lehet, alkotócsoportban nem. Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban/alkotói támogatásban  (az NKA alkotói  támogatása,  illetve  az  NKA  más,  ösztöndíj  jellegű  támogatási  formái  is  ide tartoznak) részesül a támogatási időszak alatt.

Jelen támogatásban évente maximum 8 fő részesülhet.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: A pályázható  időtartam 30 vagy 60 nap. Ettől  eltérő  időtartam  a  pályázat során nem jelölhető meg.

A támogatott időtartam  több  részletben való eltöltésére nincs mód, ebben az esetben a pályázható időszakban igénybe nem vett támogatás érvényét veszti. A támogatottakat a Római Magyar Akadémia 2014. szeptember 15-e és 2015. augusztus 31-e között fogadja.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló  elfogadását  követően  kerülhet  sor, azonban a jogszabály  lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/ mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles  befizetni  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg  a  „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A  nevezési  díj  megfizetésének  elmulasztása,  illetve  az  előírtnál  alacsonyabb  mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása:  A  pályázó  részére  kötelező  saját  forrás  biztosítását  és igazolását a kiíró nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: alkotói támogatás. (Más jogcímre támogatás nem igényelhető.)

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

  1. pályázati  munkaterv,  mely  a  művészi  koncepció kifejtését tartalmazza (amelyet a pályázó a pályázat elnyerésével kíván megvalósítani, max. 1 oldal, magyar és olasz nyelven),
  2. a pályázó eddigi szakmai munkásságát bemutató katalógus, portfólió, dia, fotók,
  3. idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (nem  kötelező  melléklet, de értékelésnél előnyt jelenthet),
  4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
  5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről.

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. február 17-én, éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.

Link: http://www2.nka.hu

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

palyazatok.org will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.