palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíj

nka pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztere a Római Iskola hagyományának fenntartása érdekében a Római  Magyar  Akadémia  képzőművészeti ösztöndíját  újraalapította  és a miniszteri keret terhére pályázati felhívást tesz közzé.

Téma/cél:  A  magyar  képzőművészek  számára  Rómában  lehetőséget  biztosítani  a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, annak érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft a miniszteri keretből.

Igényelhető támogatás:

  • 30 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 656.000 Ft/fő,
  • 60 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 833.000 Ft/fő,

amelyet, a pályázatkiíró a pályázók számára forintban folyósít, a támogatottakkal kötött szerződés  alapján.  A megítélt támogatásból szállásdíj  fizetendő  a  Római  Magyar Akadémián. A szállást az Akadémia önköltségi áron biztosítja, amelyet a támogatásban részesülő pályázó köteles igénybe venni.

Altéma kódszáma: 4902

Pályázók köre:  Pályázhatnak hivatásos  festőművészek,  grafikusművészek, szobrászművészek  és  intermédia  művészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai,  egyetemi  hallgatók,  iparművészek,  fotóművészek,  restaurátorművészek kivételével. Pályázni csak egyedül lehet, alkotócsoportban nem. Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban/alkotói támogatásban  (az NKA alkotói  támogatása,  illetve  az  NKA  más,  ösztöndíj  jellegű  támogatási  formái  is  ide tartoznak) részesül a támogatási időszak alatt.

Jelen támogatásban évente maximum 8 fő részesülhet.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: A pályázható  időtartam 30 vagy 60 nap. Ettől  eltérő  időtartam  a  pályázat során nem jelölhető meg.

A támogatott időtartam  több  részletben való eltöltésére nincs mód, ebben az esetben a pályázható időszakban igénybe nem vett támogatás érvényét veszti. A támogatottakat a Római Magyar Akadémia 2014. szeptember 15-e és 2015. augusztus 31-e között fogadja.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló  elfogadását  követően  kerülhet  sor, azonban a jogszabály  lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/ mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles  befizetni  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg  a  „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A  nevezési  díj  megfizetésének  elmulasztása,  illetve  az  előírtnál  alacsonyabb  mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása:  A  pályázó  részére  kötelező  saját  forrás  biztosítását  és igazolását a kiíró nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: alkotói támogatás. (Más jogcímre támogatás nem igényelhető.)

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

  1. pályázati  munkaterv,  mely  a  művészi  koncepció kifejtését tartalmazza (amelyet a pályázó a pályázat elnyerésével kíván megvalósítani, max. 1 oldal, magyar és olasz nyelven),
  2. a pályázó eddigi szakmai munkásságát bemutató katalógus, portfólió, dia, fotók,
  3. idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (nem  kötelező  melléklet, de értékelésnél előnyt jelenthet),
  4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
  5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről.

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. február 17-én, éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.

Link: http://www2.nka.hu

Noivalto-Fesztival_2023