palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíja

kormányzati portál pályázatA Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (Ösztöndíjprogram) a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

Az Ösztöndíjprogram célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása.

A felvételt nyert ösztöndíjas egy minisztériumnál folytatott munkavégzésének időtartama 3 hónap, ahol a tapasztalatszerzés helyszínét a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.

A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

Az Ösztöndíjprogram időtartama: 3 hónap

Az Ösztöndíjprogram várható kezdete: 2014. március

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
 • aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
 • fogyatékosság igazolásához 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvélemény; 

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:

 • az ösztöndíjas az Ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll;
 • az ösztöndíjas vállalja a KIH által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;
 • az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti Befogadó intézményt (minisztériumok), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni;
 • az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 47. §-a és a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az Ösztöndíjprogram program működési szabályzata szabályozza.

Az ösztöndíj összegeHavonta 50 000 Ft. adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni elektronikus úton, az osztondijprogram@kih.gov.hu e-mail címre küldött levél formájában lehet az alábbi dokumentumok csatolása mellett:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (formátum: doc, docx, pdf);
 • legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat;
 • aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás;
 • fogyatékosságról kiállított 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvélemény.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Pályázati időszak: 2014. január 20. – 2014. február 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai szűrését követően a pályázók egy speciális kiválasztási eljáráson vesznek részt, amely 2014. február 3. és 2014. február 20. között folyamatosan zajlik. A fogyatékos hallgatókra kialakított speciális kiválasztási módszertan alapján személyes interjúra kerül sor.

Az Operatív Testület a KIH tájékoztatása alapján a személyes interjún megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak megítéléséről.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2014. február 24.

Kapcsolat és további információ:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyzetpolitikai Programok Osztálya
(tel.: +36 1 301 3200, e-mail: osztondijprogram@kih.gov.hu)

Link: www.kih.gov.hu