palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíj 2013

Pályázat Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíjra (Rotary World Peace Fellowship (RWPF) 2014. tanévre. A Rotary Foundation a Rotary Internationalnak a világbéke érdekében és a nemzetközi konfliktusok feloldására kifejtett törekvései alapján egyetemi tanulmányi ösztöndíjat hirdet Master fokozattal (egyetemi végzettséggel). Ennek célja, hogy olyan képzettséget biztosítson, ami nemzetközi szinten a konfliktusok feloldására, a béke biztosítására alkalmassá tegye az ebben szolgálatot vállaló szakembereket, továbbá, hogy a népek és a nemzetek közti megértést, az éhező világ számára tartós élelmiszer ellátást, járványok leküzdését, oktatást és nevelést, analfabétizmus leküzdését, környezetvédelmet, az el-szegényedés elleni küzdelmet, gazdasági felemelkedést szolgálja.

Mindazon fiatal egyetemista jelentkezhet erre, akinek már csak két év hiányzik ahhoz, hogy egyetemi diplomához jusson, ha a felsorolt külföldi egyetem valamelyikén ebben az irányban képezni akarja magát és ebből a témakörből szakdolgozatot, kíván írni.

Beadási határidő: 2013. Május 31.

Ösztöndíj, tanulmányi feltételek.

Az ösztöndíj /év. Az ösztöndíj havi bontásban kerül kifizetésre. Az ösztöndíj fedezi a ki és visszautazási költséget, a tanuláshoz szükséges könyveket, eszközöket, a szállást (általában egyetemi diákszállást) és étkezést. Az ösztöndíj csak tanulmányi célokra használható fel, amelyet a kijelölt rotary counselor ellenőriz. Az ösztöndíjas köteles a fogadó rotary klubbal a kapcsolatot felvenni, a klub életében részt venni és a counselorjának a segítségét igénybe venni, utasításai szerint eljárni és esetenként a helyzetéről, beszámolni. Az egyetemi tanév 2014 július 1-től 2015 június 30-ig tart. Általában az északi féltekén augusztusban kezdődik az év, déli féltekén pedig januárban. A két év között egy három hónapos szünet is lesz. Ebben a szünidőben köteles az ösztöndíjas nyári gyakorlaton részt venni, esetleg jótékonysági programban a kijelölt országban szolgálatot ellátni.

Az ösztöndíjas menyasszonyát, feleségét, gyermekeit is kiviheti, de ezzel járó költséget az ösztöndíjasnak kell fedezni.

Pályázati feltételek:

 1. Pályázónak olyan többéves egyetemi kiváló tanulmányi eredménnyel és olyan egyetemi szakismerettel kell rendelkeznie, ami a fenti célokkal konform (nemzetközi jog, diplomata, hadászati stb. tanulmányok) és a megjelölt szakirányban már gyakorlata is van, vagy a megnevezett területen már aktívan eredményesen dolgozott és a megnevezett célú területet tekinti jövőben is hivatásának.
 2. Jelöltnek az anyanyelvén kívül, legalább egy idegen nyelv kiváló ismeretével kell rendelkeznie, mindenképpen angol, francia, japán, spanyol nyelvek közül az egyik szükséges, de természetesen ezeken kívül még további nyelvismeret az ösztöndíj elnyerésének az esélyét pozitívan befolyásolja.
 3. A pályázónak kiváló személyi tulajdonságokkal, jó tárgyaló-, előadói-, önzetlen szolgálati készséggel, jó fellépéssel, a béke szolgálatára predesztinált személyi tulajdonságokkal és megalapozott hivatástudattal kell rendelkeznie.
 4. Jelölt annak az országnak legyen az állampolgára, amelyben a sponzor (ajánló) klub tevékenykedik.
 5. A pályázó nem lehet rotary tag, tiszteletbeli rotary tag, rotary club vagy rotary alkalmazottja, rotariánus családtagja, felesége, férje, gyermeke, fogadott gyermeke unokája vagy rokona. Viszont nagyon kívánatos, hogy rotaractos (RTC) pályázzon, ha nem rotariánus tag család- tagja és az előírt feltételeknek megfelel.
 6. Csak az alább közölt RI-RF partner egyetemei, un. Rotary Center-ek  közül választhat a jelölt, más egyetemekre nem pályázhat.
 7. A választható egyetemek a következők:
  • DUKE UNIVERSITY & UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL,
  • UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, AT CHAPEL HILL, USA
  • INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY, Tokyo, Japan
  • UNIVERSITY OF BRADFORD, West Yorkshire, England
  • UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Brisbane, Australia

Magyar egyetemistáknak elsősorban angol, és amerikai egyetemekre való pályázást javasoljuk, mert ezek az egyetemek foglalkoznak az európai ill. nyugati világ problémáival. International ÉS ANGOLUL TANITANAK Christian University -t (Tokyo, Japán) szintén javasolják, mert ott angolul is tanítanak és több a férőhely száma, mint az előbbieknél.

Pályázati elbírálás.

A RI-RF központ minden évben 70 ösztöndíjat bocsát kiAz TRF kuratóriuma Evanston-ban (USA) dönti el véglegesen, hogy az egész világról bejött pályázók közül ki részesül az ösztöndíjban.

A magyar pályázók bármelyik magyar Rotary klubnál pályázhatnak. A sponzor klub köteles megvizsgálni, hogy a jelölt az előírt feltételeknek megfelel-e, amennyiben igen, úgy támogatását a pályázati űrlap megfelelő helyén történő kitöltésével igazolja.

A klub részéről javasolt pályázó a 2014 Rotary World Peace Fellowship Application 22 oldalas űrlapját kitölti és a sponzor klub is kitölti a megfelelő rovatokat és a megadott határidőre 1911. magyar Rotary District Rotary Foundation Bizottsága  felé benyújtja az alábbiakkal:

 1. Részletes önéletrajzát, ezen belül feltünteti, hogy miért pályázik.
 2. Igazolt nyelvismeretét.
 3. Az egyetemi bizonyítvány másolatát.
 4. A Rotary klub hivatalos ajánlását sponzor klub megbízott konzulense és elnök  aláírásával
 5. Az ösztöndíjas kérvény alapvetően angol nyelven érhető el, és ezen a nyelven kell kitölteni.

Beadási határidő: 2013. Május 30.

Később közölt időben, de legkésőbb 2009. június 15-ig a D-1911 RF bizottsága kiválasztja azt a jelöltet, akit tovább javasol, a Rotary Foundation központi ösztöndíj bizottsága felé. Az.amerikai központ döntése végleges. A döntés után TRF az ösztöndíjban részesült egyetemistát kiértesíti és a kiutaztatását hivatalból, intézi.

A jelentkezéseket a fent leírt igazolásokkal az alábbi címre kérjük elküldeni:

Dr. prof. Nagy József
H-1112 Budapest, Törökbálinti út 46/b
e-mail: nagy@mail.bme.hu
Mobil: 06-20-460-1733

Kitöltendő pályázati űrlapot az alábbi web lapról, lehívható:   http://www.rotary.org

Kérem a Klub elnökeit és RF. ill. Foundation ügyekkel megbízott Barátainkat, hogy pályáztassanak egyetemistákat, elsősorban RTC egyetemista tagokat, akik erre alkalmasak.

Forrás:   http://www.rotary.org