palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

SIMfóbia novellapályázat

SIMfóbia pályázatA MIG-ráció Kft (a továbbiakban: Kiíró) irodalmi pályázatot hirdet „SIMfóbia” címmel. A pályázatra bármely magyar állampolgár magánszemélyként nevezhet magyar nyelvű írásművével.

1. Téma meghatározása: A pályázatra három altémában várjuk az alkotásokat (továbbiakban: Mű):

 • Mobil ügyfélszolgálat: Ki az a 18 év feletti magyar állampolgár, aki ne töltött volna el legalább 30 percet egy mobilszolgáltató hívószám rendszerrel ellátott ügyfélszolgálatán. Néha úgy érezzük, a fél életünket itt töltjük. Várunk, nézzük a kiállított mobilkészülékeket, hallgatjuk a többieket: számlatartozás, iPhone, hálózati lefedettség, számhordozás.
 • Mobiltalanul: Megtörtént már, hogy otthon maradt a mobilod reggel? Túlélted?
 • Ha egy mobilkészülék beszélni tudna…Kínos lenne? Vagy csak vicces? Esetleg?

2. Pályázat alapadatai

Résztvevők köre: Magyar állampolgárságú magánszemély
Nyilvánosság: Anonim pályázat, a nyertes személye csak az elbírálást követően válik ismertté a zsűritagok számára
Nevezési díj: 2500 Forint/pályázat (2 000 + Áfa)
Pályázatok száma: Egy alkotó korlátlan számú pályázat benyújtására jogosult
Érvényességi feltételek:
 • Nevezési díj megfizetése
 • Regisztráció a irodalmipályázat.hu weboldalon legkésőbb az eredményhirdetést megelőző 10. napig tekintettel a  felfedésre
 • A pályázati feltételek és a kapcsolódó nyilatkozatok elfogadása
Benyújtási határidő: 2011.04.10 23:59:59
Határidő előtti lezárás: A kiíró jogosult a pályázatot a meghirdetett beadási határidő előtt lezárni, amennyiben a benyújtott pályázatok száma eléri az 1600 db-ot. Erről a irodalmipályázat.hu weboldalon ad tájékoztatást. A tájékoztatás napján elindított banki átutalások, melyek a nevezési díjat tartalmazzák még befogadásra kerülnek és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok benyújthatók.

3. Benyújtandó mű

A benyújtandó alkotás műfaja: novella
A műfaji meghatározás: A novella a szépirodalomhoz tartozó kisepikai műfaj, régies neve beszély. Cselekménye általában egy szálon fut, és egyetlen sorsfordulat köré épül. Legtöbbször kevés szereplő jelenik meg benne. Lezárására jellemző a csattanó. A novella név az olasz nyelvben eredetileg olyan történetet jelentett, amely a mindennapi élet új helyzeteiből és eseményeiből veszi tárgyát; ez különböztette meg az epikától, amely a köztudatban élő mondai anyagból merített. /Forrás: www.wikipedia.hu/
Tartalmi megkötések:
 • Politikamentesség
 • A Mű nem tartalmazhat valós mobilszolgáltatóra, illetve mobilkészülék gyártóra utaló megjegyzést, továbbá nem említheti ezen cégek neveit.
Terjedelme: Max. 15 000 leütés
Egyéb: A pályázatra eddig még meg nem jelent, máshol még fel nem használt irodalmi művek beérkezését várjuk.

4. Díjazás

I. díj

100 000 Ft

II. díj

50 000 Ft

III. díj

25 000 Ft

A fenti díjak összege a beérkezett érvényes pályázatok számának függvényében a következők szerint változik:

 • 350 db-nál kevesebb pályázat esetén a fenti összegek 50%-a
 • 1250 db-nál több pályázat esetén a fenti összegek 150%-a

A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Kíiró tesz eleget.

6. Zsűri tagjai

 • Kiss Judit Ágnes
 • Garaczi László
 • Tarján Tamás
 • Turczi István

A zsűri tagjairól bővebb információ a irodalmipályázat.hu oldalon található.

A Kiíró jogosult a zsűri tagjainak számát növelni amennyiben a beérkezett pályázatok száma ezt indokolja. Erről a irodalmipályázat.hu oldalon tájékoztatja a pályázókat.

7. Az elbírálás folyamata

A beérkezett Műveket a nevezési díj beérkezésének sorrendjében a kártyaleosztás elveinek figyelembevételével kapja meg az egyik zsűritag. A zsűritag saját véleménye alapján értékeli a hozzá beérkezett Műveket és kiválasztja azokat a  Műveket melyek a következő fordulóba kerülnek.

A második fordulóba 40 db Pályázat kerül a Zsűri döntése értelmében. Ezen Műveket minden zsűritag elolvassa és közösen választják ki az első három helyezett Művet. A második fordulóba került Művekről a zsűri valamely tagja 3-5 mondatos véleményt ír, melyet a pályázó az eredményhirdetést követően a irodalmipályázat.hu oldalon a saját fiókjában tud megtekinteni.

8. A pályázat lebonyolítása és ütemterve

A pályázati anyagot elektronikusan MS Word formátumban kell benyújtani. A fájlt és a hozzá kapcsolódó jeligét és regisztrációs kódot a irodalmipályázat.hu weboldal „Aktuális pályázat/pályazat benyújtása” menüpontjában kell feltölteni.

Formai követelmények:

 • Times New Roman betűtípus
 • 12-es betűméret
 • másfeles sorköz
 • maximális fájl méret: 500 Kbyte
 • A dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat.

9. Pályázat feltöltése

A pályázat feltöltéséhez a következő adatokat kell megadni:

 • Jelige
 • A feltöltendő fájl
 • Számlázasi név
 • Számlázasi cím
 • E-mail

A számlázási adatok szükségesek ahhoz, hogy a Kiíró a nevezési díjról számlát tudjon kiállítani a befizetőnek. Az adatok megadását követően a rendszer előállítja a regisztrációs kódot, melyet megjelenít a felületen és elküld a megadott e-mail címre.

A dokumentum feltöltésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása.

10. Nevezési díj megfizetése

A pályázati dokumentum feltöltését követően a pályázat érvényességéhez szükséges a nevezési díj megfizetése.

A nevezési díjat átutalással kell megfizetni a MIG-ráció Kft. 12011351-01236410-00200003 számú számlájára. Az átutalásnál fel kell tüntetni a regisztrációs kódot a közlemény rovatban. Az utalást követő 3-5. munkanaptól lehet a Műveket megtekinteni a irodalmipályázat.hu honlapon. Amennyiben a Pályázó több Művet akar benyújtani, abban az esetben a nevezési díjat pályázatonként külön-külön szükséges utalni a regisztrációs kód megadásával.

A nevezési díjról szóló elektronikus számlát a Kiíró az utalást követő 12 napon belül megküldi a feltöltéskor megadott számlázási e-mail címre.

A Kiíró a Műveket csak a nevezési díj megérkezését követően jeleníti meg a honlapon és ezt követően továbbítja a zsűri részére a 6.2-es pont szerint. Amennyiben a nevezési díj a Kiíró számlájára a benyújtási határidőt követő első munkanapig nem érkezik meg, a Kiíró a pályázatot érvénytelennek minősíti. A beazonosíthatatlan utalásokat a Kiíró 3 napon belül visszautalja.

A beérkezett pályázat státuszának figyelésére a irodalmipályázat.hu oldalon van lehetőség.

11. Pályázat ütemterve

Benyújtási határidő: 2011.04.10
Anonimitás felfedése: 2011.05.26 – 2011.05.31 között
Eredményhirdetés: 2011.06.01 – 2011.06.30 között

A Kiíró fennatrja magának a jogot arra, hogy az ütemtervet megváltoztassa, erről a irodalmipályázat.hu weboldolon ad tájékoztatást. A pályázati határidőket előrehozni nincs lehetőség.

12. Eredményhirdetés

A nyerteseket a 2011.06.01-ig e-mailben értesítjük. A nyertesek nevét a irodalmipályázat.hu weboldalon is közzétesszük. A díjazottak a nyereményeket a Díjátadón vehetik át, amelynek időpontjáról és helyszínéről minden díjazottat értesítünk a pályázat lezárása után.

13. Jogi és szerzői jogi feltételek

A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. A pályázó szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Kiírot és pályázat szponzorát a Mű jelen szabályzat szerinti felhasználásában korlátozná, vagy megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.

A pályázó Művének beküldésével hozzájárul, hogy a benyújtott Művek az alkotó nevének feltüntetésével felkerüljenek irodalmipályázat.hu weboldalra, valamint a Kiíró és a Szponzor az alkotó nevének feltüntetésével szabadon használhassa a benyújtott Művet, Műveket vagy azok egyes részleteit saját üzleti céljaira.

A pályázó pályázata, illetve pályázatai beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyez a Kíiró részére – kizárólagosan, teljes körűen, korlátozásmentesen és ingyenesen – az általa írt műre (a „Mű”) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (az „Szjt.”) III. fejezetében meghatározott vagyoni jog és az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a Kiíró különösen, de nem kizárólagosan jogosult a Művet, többszörözni és terjeszteni, továbbá a Műre vonatkozó jogait korlátozásmentesen harmadik személyekre átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a Művet stilisztikailag, helyesírásilag javított, illusztrálva a irodalmipályázat.hu weboldalon megjelentetni.), korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni, saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt. 98. paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő mellőzésével is.

A Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiírót a fenti jogok területi és időbeli korlátozás nélkül illetik meg, továbbá a felhasználás módját és mértékét illetően sem kötik korlátok. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Művel kapcsolatban.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott Műveket sem saját maga nem használhatja, sem harmadik személynek arra engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában nem rendelkezhet. Ez alól kivételt képez a kötetben való megjelentetés, mely esetben Pályázó köteles írásban tájékoztatni Kiírót és hozzájárulását adni ahhoz, hogy Kiíró ezen információt saját üzleti és marketing céljaira felhasználhassa.

A Kiíró a nem díjazott művek vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a szerző a Művet a pályázat eredményhirdetését követően szabadon felhasználhatja.

Elérhetőségek:

www.irodalmipalyazat.hu
www.novellapalyazat.hu
www.verspalyazat.hu

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás