palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Svájci Alap pályázat-Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön

Svajci Alap pályázatPályázati felhívás a Magyarországon meghirdetett svájci-magyar együttműködési programra első kör – előválogatás. 1.    prioritási terület – Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége, 2009. szeptember 15.-én pályázati felhívást tesz közzé programtervezetek benyújtására a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében

Háttér: Svájc vállalta, hogy a kibővített Európai Unióban a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 130,738 millió (százharmincmillió-hétszázharmincnyolcezer) svájci frank vissza nem térítendő Hozzájárulást biztosít Magyarország számára, amelynek felhasználására öt év kötelezettségvállalási és tíz év kifizetési időszak áll rendelkezésre, a Hozzájárulás Svájci Parlamentben történő elfogadásának dátumával, azaz 2007. június 14-vel kezdődően.
A Felek által közösen elfogadott projektek megvalósításán keresztül, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Szándéknyilatkozatával és Keretmegállapodásával összhangban, a Felek (a Szövetségi Külügyminisztérium, amely a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökségen (SFEÜ) keresztül jár el, és a Szövetségi Gazdasági Minisztérium, amely a Gazdasági Államtitkárságon (GÁ) keresztül jár el) támogatják a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését.
A pályázati eljárás szerint a támogatásra javasolt projektek kiválasztása két szakaszból áll. Az első, vagyis a jelenlegi fordulóban a pályázó egy programtervezetet nyújt be, amely a programra, illetve annak projektjeire vonatkozó alapvető információk rövid leírását, illetve a szükséges mellékleteket tartalmazza.
Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az első fordulón, a végleges programjavaslat kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia kell az összes szükséges engedélyt/meghatalmazást és egyéb háttéranyagot.

Határidők: Jelen pályázati felhívás négy hónapig, 2009. szeptember 15-től 2010. január 15-ig áll nyitva.

Prioritási terület: Összesen 15 millió svájci frank támogatás nyújtható a következő prioritási terület alá eső programoknak :

Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban Észak-Magyarországon és Észak-alföldön

A prioritási terület keretében rendelkezésre álló teljes allokációt olyan programokra illetve projektekre kell fordítani tehát, melyek Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön kerülnek magvalósításra.

Minimum 4 millió svájci frank értékű programok
támogathatók a következő célkitűzés megvalósítás érdekében:

  • Helyi alkalmazási-, és munkahely teremtési lehetőségek helyi kapacitások felhasználásával történő erősítése Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön.

A kiírás kistérségekre irányul, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által kiemelten kezelt három megyében: Borsod-Abaúj-Zemplén-ben (az Észak-Magyarországi régióban), Szabolcs-Szatmár-Bereg-ben és Hajdú-Bihar-ban (az Észak- Alföldi régióban).

Várhatóan négy vagy öt program támogatására kerül majd sor, melyek lehetőség szerint minden kiemelt megyét lefednek. A program egymásra épülő, reális célkitűzésekkel rendelkező projektek összessége. Ezen célkitűzéseket, amennyiben lehetséges, különböző szektorokat összefogva kell megvalósítani.

Minden tevékenységnek összhangban kell állnia a fenti prioritásokkal.

A minimális és maximális programméretek: A programok mérete (amely a svájci hozzájárulásból, illetve az önerőből áll) legalább 4 millió, és legfeljebb 5 millió svájci frank lehet.

Minden program egy főprojektből és maximum tíz, hozzá szorosan kapcsolódó támogató projektből áll.

A pénzügyi allokációt a következőképpen javasoljuk megosztani a különböző projektfajták között: maximálisan 2,5 millió svájci frank a főprojektnek és maximum 2,5 millió svájci frank a támogató projekteknek.

Minden tevékenységnek összhangban kell állnia a fent vázolt prioritási területtel.

Pályázásra jogosultak
A következő kistérségekből lehet pályázni:
Kazincbarcikai, Sátoraljaújhelyi, Mezőkövesdi, Záhonyi, Kisvárdai, Nagykállói, Polgári és Hajdúböszörményi.
Önkormányzatok, kistérségi fejlesztési tanácsok, többcélú társulások, illetve az önkormányzatok egyéb szervezetei pályázhatnak Program Végrehajtóként, amennyiben a program a fenti kistérségekből több önkormányzatot is felölel; illetve a pályázó jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, mely a kiemelt kistérségben rendelkezik székhellyel és jelenleg is aktív szerepet tölt be (a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben.
Nemzeti, regionális, és helyi intézmények és hatóságok (így – a teljesség igénye nélkül – például munkaügyi központok, képzőközpontok, egészségügyi intézmények, stb.), regionális vagy megyei fejlesztési ügynökségek is pályázhatnak, amennyiben az általuk benyújtott programtervezet a fenti kistérségek egyikében, vagy a felsoroltak közül több kistérségben kerül megvalósításra; illetve a pályázó jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, mely a kiemelt kistérségben rendelkezik székhellyel és jelenleg is aktív szerepet tölt be (a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben.

A pályázati űrlapot a pályázónak (Program Végrehajtó) kell benyújtania. A pályázónak jogi személyiséggel rendelkező közintézménynek kell lennie. A program menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat ugyanakkor más intézmény is elláthatja.

A pályázó (Program Végrehajtó) egyúttal a megpályázott komplex fejlesztési program valamely projektjének projektgazdája is lehet. A pályázó ugyanakkor a jelen kiírásra benyújtott valamely másik komplex fejlesztési programban is részt vehet projektgazdaként.
A projektgazda valamelyik kedvezményezett kistérségből kell, hogy származzon és jelenleg is aktív szerepet kell betöltenie (a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben. A projektgazda egyaránt lehet állami vagy civil szervezet, vagy vállalkozás, ideértve az állami és a versenyszféra közötti társulásokat (PPP) is.
Partner lehet minden olyan szervezet (tevékenységi szektortól, tulajdonosi struktúrától, profitorientációtól függetlenül), amely jelentős pénzügyi hozzájárulás vagy egyéb aktív részvétel útján járul hozzá egy vagy több projekt sikeréhez. A partner(ek) a nyolc kedvezményezett kistérségen kívülről is jöhet(nek), feltéve, hogy össz-részesedésük egyik projekt esetében sem haladja meg a teljes projektméret 50%-át. Partner lehet svájci intézmény is, amennyiben részvétele a program szempontjából releváns, és hozzáadott értéket képvisel.

Svájci partnerkereséssel kapcsolatos további információk találhatók az alábbi honlapon:
http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/de/Home/Projektauswahl/Nicht_kommerzielle_Partner_in_der_Schweiz

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy programtervezetet nyújthat be.

A támogatás mértéke: A vissza nem térítendő támogatásként nyújtott Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 60%-át, kivéve azon projektek esetében, amelyek költségvetési juttatás formájában kiegészítő támogatást kapnak nemzeti, regionális vagy helyi hatóságoktól , amely esetben a Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 85%-át. A fennmaradó minimum 40%-ot, illetve 15%-ot a pályázónak (Program Végrehajtó) kell biztosítania. Természetbeni hozzájárulás nem fogadható el.
Projektek szintjén az önerőt természetesen az adott projektgazdák hozzájárulásából lehet fedezni, de a program-szintű –kumulatív – önerő rendelkezésre állását a Program Végrehajtónak kell majd igazolnia a második körbe továbbjutott pályázatok esetében.
Mivel a program különböző projektekből áll, melyeket különböző intézmények nyújthatnak be, az egyes projekteknek nyújtható támogatás változó mértékű lehet, a projektgazda személyétől függően. A támogatási arányok tehát egyenként, projekt-szinten kerülnek meghatározásra, az állami támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban.
Az állami támogatási szabályoknak megfelelően a fentiekben feltüntetett igényelhető támogatás mértékétől eltérő támogatási intenzitást eredményezhet bizonyos tevékenységek  projektkomponensenként való feltüntetése.
A programtervezet benyújtásakor a pályázóknak egyben lehetőségük van a végleges programjavaslatuk kidolgozásához a Projekt Előkészítési Alapból elérhető forrásokra pályázni. A PEA forrásokra vonatkozó igényt, illetve költségvetést projekt szinten kell elkészíteni és program-szinten összesíteni. A PEA-ból vissza nem térítendő, ún. csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható (az EK Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján (HL L 379/5. 2006.12. 28.)).

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére kell eljuttatni. A Programtervezet Jelentkezési Lapot magyar és angol nyelven is ki kell tölteni.
A Jelentkezési Lapot egy zárt, sértetlen borítékban/dobozban, levélként/csomagként, ajánlott tértivevényes küldeményként kell feladni az alábbi címre:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Minden egyéb formában megküldött (pl. fax, e-mail, kézbesítő, futárszolgálat) pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A programtervezetek benyújtásával kapcsolatos további feltételek megtalálhatóak az Általános Útmutatóban (2. sz. melléklet).

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás – 1. prioritási terület (zip, 1 522 kB)

Call for proposals – Focus area 1 (zip, 1 478 kB)

A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció letölthető a következő honlapról: www.swiss-contribution.hu

Átváltási árfolyam:
A pénzügyi elszámolásoknál alkalmazandó svájci frank átváltási árfolyam 182 HUF/CHF .

További információk: A felhívással kapcsolatos kérdéseket a nepf.swiss@nfu.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. A feltett kérdésekre 10 munkanapon belül adunk választ e-mailen, vagy –kérés esetén– faxon.
A pályázók által gyakran feltett, másokat is érintő kérdések és válaszok a következő honlapon lesznek elérhetőek: www.swiss-contribution.hu

Forrás: NFÜ