palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére

szmm pályázatokA Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján fejlesztési pályázatot hirdet támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás és alacsonyküszöbű szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére.

A pályázat célja: Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása érdekében fejlesztési pályázat nyújtása, amelynek során fejlesztési támogatást biztosítunk a szolgáltatások tárgyi és szakmai feltételeinek javításához.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény SZMM fejezetében erre a célra meghatározott éves előirányzatnak az általános pályázat elbírálását követően fennmaradó része. A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.

Támogatásban részesíthetők köre: Az FSZH-val kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatások fenntartói. A pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja be.

A pályázat tárgya: A fejlesztési pályázat keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amelynek összege 100.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet. Egy pályázaton belül több fejlesztési forma is megjelölhető, de több fejlesztési forma megjelölése esetén sem lépheti át a támogatásra igényelt végösszeg a maximumként meghatározott 500.000 Ft-ot. A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.

A támogatás összegéből az alábbi fejlesztések megvalósítása támogatható:

A.) épületek akadálymentesítése, átalakítása
B.) gépkocsi akadálymentesítése, átalakítása
C.) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése
D.) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása

Felhasználható többek között:

  • a jogszabályi kötelezettségként megadott támogató szolgálati képzésre,
  • a jogszabályi kötelezettségként megadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre,
  • továbbképzési kötelezettség teljesítését biztosító képzésekre, tanfolyamra
  • egyéb, a szakmai személyiség fejlesztését szolgáló, a szolgáltatás típusával összefüggő képzésekre,
  • a szolgáltatás részére nyújtott szupervízió megtartására, a szupervízor költségeinek fedezetére.

A pályázat benyújtásának kezdőpontja és határideje
A pályázat kiírásának időpontja 2009. szeptember 22.
A benyújtás határideje: 2009. október 21. 24 óráig.

Támogatási időszak
Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázatok esetében 2010. január 01.-től 2010. május 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a pályázó folyamatosan teljesíti a finanszírozási szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtását.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A fenntartónak minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtania. Amennyiben a fenntartó több szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezik finanszírozási szerződéssel, akkor minden szolgálat esetében külön-külön szükséges a pályázatát elkészítenie.
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2009. október 1-től lehet berögzíteni. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

A pályázathoz csatolni kell:
A felsorolt dokumentumokból csak a pályázatban megjelölt fejlesztési célnak megfelelőeket kell becsatolni.

Letölthető dokumentumok:

Felhívás teljes anyaga
A jelzésű adatlap [WORD 47KB]
B jelzésű adatlap [WORD 46KB]
C jelzésű adatlap [WORD 43KB]
D jelzésű adatlap [WORD 58KB]

További információk

A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Farkasné Farkas Gyöngyi    (06-1) 459-1025    farkasnefgy@lab.hu

Utassyné Kovács Anita    (06-1) 459-1022    utassyneka@lab.hu

Velkei Mariann    (06-1) 459-1023    velkeim@lab.hu

Forrás: SZMM