palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Elérhető lakáspályázatok a fővárosban

Az Utcajogász Egyesület gyűjtése a jelenleg elérhető fővárosi lakáspályázatokról.

I. kerület, Budavári Önkormányzat
Elérhető lakásbérleti támogatás a Lakásügynökség közreműködésével lakást bérlő személy részére.

Részletek a 15.§-ban: önkormányzati rendelet

II. kerület
Szociális alapú lakáspályázat: Lajos u.18-20./Bécsi út 17-21.

A pályázat elérhető:

Lakáspályázat – II. kerület Lajos u.18-20./Bécsi út 17-21. | Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (masodikkerulet.hu)

Benyújtási határidő: 2022. november 11.  napja 13:00 óra

Feltételek:
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet alapján.

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet lakást bérbe adni,

a) akinek, vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és nem rendelkezik önkormányzati lakásbérleti jogával,

b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor a minimálbér bruttó összegének 80 %-át (ennek összege 2022. évben 160.000,- Ft), és együttes vagyonuk a mindenkori minimálbér bruttó összegének 50-szeresét (ennek összege 2022. évben 10.000.000,- Ft) nem haladja meg,

c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Ezen feltétel alkalmazásától a pályázat benyújtásának és elbírálásának idején a Budapest Főváros II. kerületében alkalmazásban álló köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők, állami tisztviselők, állami ügykezelők, a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrök, valamint a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkavállalók esetében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bizottságai, és Képviselő-testülete eltekinthet. Az ily módon létrehozott bérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszüntetését követő napon megszűnik, akkor is, ha a bérleti jogviszony megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb feltételei nem állnak fenn,

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,

f) aki vállalja a bérleti szerződés időtartamára szóló lakáselőtakarékossági szerződés megkötését.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani személyesen a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest II. kerület Margit u. 2-4.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben, illetőleg postai úton (Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest, Pf. 21.).

A pályázati adatlap díjmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest II. kerület Margit u. 2-4.), valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu

 

III. kerület, Óbuda
Piaci alapon kiadó bérlakások

A pályázat elérhető:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – üresen álló önkormányzati lakások felújítási kötelezettséggel, piaci I. lakbérfizetéssel, a lakosság részére történő hasznosítására | Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (ovzrt.hu)

Benyújtási határidő: 2022.11.16. 12 óra

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2022.10.21. napjától Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzatnak az óbudai bérlakásokról szóló lapjáról letölthetők (obudaiberlakas.hu), továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.) átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

Mellékletek:

melléklet – pályázati adatlap felújítási pályázathoz

melléklet – munkáltató igazolás és vállalkozói nyilatkozat

melléklet – pályázatra meghirdetett lakások-műszaki leírással

melléklet – pontrendszer

Feltételek:
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a 60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

A pályázaton való részvétel általános szabályai:

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:

a) aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;

b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,

c) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,

d) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,

e) a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik,

f) megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A felújítási pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a fenti  feltételeknek megfelelő pályázó

a) a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,

b) vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint

c) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.

A felújítási pályázaton való részvétel esetén azon pályázó, aki jelenleg is kerületi önkormányzati lakás bérlője, vállalja továbbá jelenlegi bérleményének rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, kifestve történő leadására legkésőbb a 10 évre szóló bérleti szerződés megkötésének napjáig;

b) jelenlegi bérleményére vonatkozóan tartozás mentességét igazolja, valamint

c) az általa jelenleg használt önkormányzati lakás költségeinek megfizetésén túl a pályázattal elnyert lakás lakbére

és közüzemi költsége megfizetését a 120 napra szóló bérleti szerződés megkötését követően;

A pályázat benyújtásának módja és helye:

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

V. kerület, Belváros-Lipótváros
Jelenleg nincs konkrétan meghirdetve lakáspályázat, de elérhető lakbértámogatás az Önkormányzat tulajdonában álló szociális alapon bérbe adott lakások bérlői számára.

Tájékoztató és kérelem

VI. kerület, Terézváros
Névjegyzékbe kerülés által lehet jelentkezni szociális alapú bérlakásra:

https://terezvaros.hu/ugyintezes/lakasugyek/lakasigenyles

XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzat
Önkormányzati bérlakások bérbevételére irányuló kérelmet lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

A kérelmező írásban, az ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton juttathatja el az önkormányzathoz a bérlakás iránti kérelmét, melyet önkormányzati rendelet alapján rangsorolnak.

Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása | A hegyvidékiek honlapja – www.hegyvidek.hu

XIV. kerület, Zugló
Lakásigénylők névjegyzéke:

Letölthető dokumentumok:

Költségalapú névjegyzék

Szociális alapú névjegyzék

Fővárosi Önkormányzat
Lakásfelújítási, karbantartási támogatás” a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlői számára szociális helyzet alapján.

Pályázat célja

A pályázat benyújtásával elérhető támogatással a Fővárosi Önkormányzat azon bérlőit kívánja segíteni, akiknek jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a lakással kapcsolatos, szerződésben rögzített fenntartási kötelezettségeiket teljesítsék. A támogatás lehetőséget nyújt a lakhatás körülmények jó színvonalának megtartására, illetve javítására. A keretösszegből kizárólag olyan feladatok támogatására kerülhet sor, melyek megvalósítása nem a bérbeadó kötelessége, mivel azt a lakásbérleti szerződés a bérlő feladataként határozza meg.

Részletek, pályázati adatlap elérhető: E-Információszabadság oldalak (budapest.hu)