palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TAMOP 2.4.3. A-09/1 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

umft pályázatA pályázat célja a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése, a foglalkoztatás nem hagyományos formáiban rejlő foglalkoztatási potenciál kihasználásával. A konstrukció célja a munkaerőpiacon kívül levők számára új foglalkoztatási lehetőségek megteremtése, ezért meglévő munkahelyek átalakítása nem támogatható.

A pályázat keretében a nem hagyományos foglalkoztatás alábbi formái támogathatóak:

 • munkaviszonyban történő foglalkoztatás szezonális vagy alkalmi munkák rendszerbe szervezésével,
 • részmunkaidős foglalkoztatás,
 • bedolgozói jogviszony,
 • osztott munkakörben való foglalkoztatás,
 • munkaerő-kölcsönzés keretében való foglalkoztatás,
 • ösztöndíjas foglalkoztatás,
 • távmunka.


Rendelkezésre álló forrás:
tervezett keretösszeg várhatóan 1.020.000.000.- Ft

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok nyújthatnak be pályázatot. A konzorcium főpályázójának egy foglalkoztatási célú civil szervezetnek kell lennie, konzorciumi partnerként pedig legalább egy vállalkozás bevonása kötelező.
Pályázni (akár főpályázóként, akár konzorciumi tagként) kizárólag azok a szervezetek jogosultak, amelyeknek a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének napja korábbi, mint 2007. december 31.
Átalakulással létrejött non-profit gazdasági társaságok esetében a jogelőd szervezet megalapításának időpontja az irányadó.

Jogi forma

 • egyesülés (KSH 591),
 • egyesület (KSH 52.)
 • köztestület (KSH 54.)
 • egyházi intézmény (KSH 55.)
 • alapítvány (KSH 56.) kivéve, közalapítvány (KSH 561)
 • nonprofit gazdasági társaságok, amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak (KSH 599)

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régiókban kell lennie.

Pénzügyi feltételek és állami támogatások

Támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a.
Az adott projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási intenzitásokkal meghatározott értékeket.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 25.000.000 Ft, maximum 150.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 1 eredeti és 1 másolati, valamint 1 elektronikus példányban kell benyújtani. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A csatolandó mellékleteket is elektronikusan (CD, DVD) és papír-alapon kell benyújtani, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre:

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
TAMOP-2.4.3.A-09/1
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a 1134 Budapest, Váci út 45/c. címzést kell feltüntetni.

A pályázatok benyújtása 2009. október 2-től, 2009. október 26-ig lehetséges.
A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a 06-40/638-638 ügyfélszolgálati kék számon vagy az nfu@nfu.gov.hu email címen tehetik fel.

Letölthető dokumentumok

 • Pályázati felhívás (pdf, 147 kB)
 • Pályázati útmutató (pdf, 674 kB)
 • 1.sz.melléklet_Pályázati adatlap_TÁMOP_243A1-2_090829 (doc, 1 422 kB)
 • 2.sz.melléklet_Adatlap_kitöltútmutató_TÁMOP243A_090901 (pdf, 101 kB)
 • 3.sz.melléklet_Elszamolhato_koltsegek_utmutato_ESZA (pdf, 226 kB)
 • 4.sz.melléklet_Elszamolhato_koltsegek_utmutato_ERFA (pdf, 249 kB)
 • 5. sz. melléklet_koltsegvetes sablon_TAMOP_243A_090909 (xls, 5 778 kB)
 • 7.sz.melléklet_Eselyegyenlosegi_utmutato[1] (pdf, 270 kB)
 • 6. sz. melléklet_Koltsegvetesi_specifikacio_TAMOP_243A_090909 (pdf, 132 kB)
 • 8.sz.melléklet_Fenntarthato_fejlodes_utmutato[1] (pdf, 261 kB)
 • 11.sz.melléklet – OTMR adatlap sablon (doc, 64 kB)
 • 12.sz.melléklet_Tamogatasi Szerzodes tervezet (pdf, 144 kB)
 • 13.sz.melléklet_KONZORCIUMI_EGYuTTMUKODESI_MEGALLAPODAS__palyazathoz (doc, 44 kB)
 • 14. sz. melléklet szükségletfelmérés_sablon_TAMOP_243A_090827 (pdf, 90 kB)
 • 15. sz. melléklet_projektterv_sablon_TAMOP_243A_090827 (pdf, 82 kB)
 • 16. sz. melléklet GANTT-diagram_sablon_TAMOP_243A_090827 (xls, 43 kB)
 • 17. sz. melléklet Szakmai önéletrajz_minta_TAMOP_243A_090827 (doc, 140 kB)
 • 18. sz. melléklet_KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM_TAMOP_243A_090827 (doc, 38 kB)
 • 19.sz._mell_Utmutatoamunkaszerzmegbszerzvallalkszerz elszam (pdf, 64 kB)

Forrás: NFÜ