palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tüzelőanyag pályázat

A rászoruló települési önkormányzatok számára összesen ötmilliárd forint támogatást oszt szét a Kormány szociális célú tüzelőanyag vásárlásra.

A pályázat célja
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2021. január l-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

Keretösszeg
A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra S 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

Pályázók köre
A támogatásra a Belügyminisztérium 2021. január l-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Letölthető dokumentum

 Pályázati kiírás

A pályázati rendszer követi a tűzifa árában bekövetkezett változásokat, így a fajlagos támogatást megemelték mind a kemény lombos, mind a lágy lombos fafajta esetében.

A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (N. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 17 500 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 11000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 500 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2 500 Ft/q+áfa.
c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

A pályázatokat az önkormányzatok zárt információs rendszerén keresztül kell beadni legkésőbb 2022. augusztus 31-ig.

A benyújtott pályázatokról a belügyminiszter legkésőbb 2022. szeptember 30-ig dönt a rendelkezésre álló előirányzat erejéig.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a nyertes önkormányzatot terhelik.

Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2023. február 15-éig osztják ki, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig történhet meg.