palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó FVM támogatások

fvm_palyazatok168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról. A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.


A támogatás igénybevételére jogosult:
a) a mezőgazdasági termelő,
b) az erdőgazdálkodó,
c) a kertészeti termelő
[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre legfeljebb egy naptári évre szóló szolgáltatói szerződést köt, amelynek teljesítési határideje módosítható a naptári évet követő év április 30-nál nem későbbi időpontra. A naptári éven túli határidő módosítás esetén az ügyfél a következő naptári évre szóló szerződése alapján csak akkor jogosult támogatásra, ha annak hatálybalépése nem korábbi, mint az előző naptári évre szóló szerződés teljesítési határideje.

Egy ügyfél a 2007-2013 közötti időszakban legfeljebb 3 alkalommal jogosult támogatásra. A támogatás igénybevételét a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat közlése megvalósítja, kivéve ha a támogatási kérelmet az ügyfél jogszerűen visszavonja vagy a támogatási határozattal szerzett jogairól jogszerűen lemond.

A szaktanácsadási szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása érdekében a szolgáltatás éves támogatási kerete alapján a miniszter évente kvótát határoz meg a TSzK részére.

Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2010. február 1-12.

Letölthető rendelet:

168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

Forrás: FVM