palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

167/2009. XII. 15. FVM rendelet-A cukorrépa-termelők támogatása

fvm_palyazatokCukorrépa-termelők támogatása: kérelmek beadhatók 2010. január 15-ig.  A 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.
E rendelet alapján támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki a következő együttes feltételeknek megfelel:

  1. a cukorrépa-termelőnek a 2007. december 31-én fennálló cukorrépa-szállítási joga a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint részben szűnt meg, vagy a részben megszűnt cukorrépa-szállítási jog alapjául szolgáló eredeti cukorrépa-szállítási jog alapján a referencia időszakban cukorrépát termelt,
  2. a cukorrépa-termelő vagy az általa igénybe vett cukorrépa-szállítási jog tulajdonosa (a továbbiakban: jogtulajdonos) rendelkezik az adott cukorrépa-termelők térségi szövetségi tagságát igazoló dokumentummal,
  3. a cukorrépa-termelő a cukorrépa-termelést a kvótajogosultnak a kvótáról történő lemondását követően véglegesen abbahagyta, és a kvótajogosult kvótájának megtermeléséhez szükséges cukorrépa-termeléshez nem járul hozzá,
  4. a cukorrépa-termelő vagy az általa igénybe vett jogtulajdonos az a) pont szerinti cukorrépa-szállítási jogot térítésmentesen átadta a Cukor Terméktanácsnak, és
  5. a cukorrépa-termelő a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet alapján nem jogosult támogatásra, és a kvótajogosultnak a kvótáról történő lemondását követően cukorrépa SAPS jogosultsággal nem rendelkezik.

A támogatási kérelmet 2009. december 14-től 2010. január 15-ig egy példányban, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz.

Az MVH a támogatást 2010. március 1. és március 31. között folyósítja. Ha a támogatás folyósítására – figyelembe véve a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 55. § (4) bekezdését is – 2010 márciusában nem kerül sor, a támogatást az MVH a bizottsági rendelet 17. cikkében meghatározottak szerint folyósítja.

Letölthető dokumentum

167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet

Forrás: FVM