palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Személyzeti mobilitás ösztöndíj

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében.


Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósíthatóADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZETI MOBILITÁSRA.

Ki pályázhat?

 • Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar főállású, nem oktatói munkakörben tevékenykedő munkavállalója, aki
 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével;
 • pályázott tevékenységét intézménye támogatja az adott időszakra;
 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolását.

Hol lehet pályázni?

 • A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
 • A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
 • A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:

 • Intézményi ajánlólevél
 • Motivációs levél/Kutatási terv

Előnyt élveznek:

 • Akiknek pályázott tevékenysége konkrét együttműködési megállapodással jár
 • Látogatásuk több partnerrel való kapcsolatépítésre irányul
 • A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni? Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy konferenciára, melyet a küldő intézmény jóváhagyott.

A Campus Hungary Program keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:

Rövid tanulmányút
Célja: hogy az egyetem adminisztratív munkatársai lehetőséget kapjanak a nemzetközi tapasztalatszerzésre, más intézményi struktúrák, jó gyakorlatok megismerésére, új együttműködések előkészítésére; nemzetköziesítéssel, a felsőoktatással kapcsolatos konferencián való részvétel is támogatható.
Időtartama: 3 nap – 4 hét.
Előnyt élveznek azok, akik új együttműködés kialakítása céljából utaznak.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes adminisztratív munkatárs 75.000 Ft – 260.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:

 • Online adatlap
 • Motivációs levél/munkaterv
 • Fogadólevél a rövid tanulmányútról
 • Rövid tanulmányút intézményi jóváhagyása
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum

Csoportos tanulmányút
Célja: hogy az adminisztratív munkatársak lehetőséget kapjanak csoportos nemzetközi tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre, külföldi oktatási vásáron, staff weeken való csoportos részvételre.
Időtartama: 1-4 hét.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek célja több felsőoktatási intézmény nemzetközi oktatási vásáron való közös képviselete.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes csoporttag 75.000 Ft – 260.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:

 • Online adatlap
 • Motivációs levél/munkaterv
 • Fogadólevél a csoportos tanulmányútról
 • Csoportos tanulmányút intézményi jóváhagyása
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum

Forrás: Személyzeti mobilitás ösztöndíj