palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szeptember végéig lehet jelentkezni a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján 2018. március 22-én meghirdetésre került „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-18) című pályázati kategóriában az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg várható kimerülése miatt  a második beadási szakasz meghosszabbításával 2018. szeptember 30. 23:59 határidővel lezárja a pályázatok benyújtásának lehetőségét.


A 2018. szeptember 30. 23:59-ig az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) benyújtott, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.

A pályázat célja, a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázaton az „A1” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázaton az „A2”, „B” és „C” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek

 • „A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
 • „A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
 • „B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
  Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel.
  Doktori képzést folytató pályázó esetében a kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység kell, hogy legyen!
 • ”C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.
  A „C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
  Külföldi felsőoktatási intézményben folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás nem igényelhető.

Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:

„A1”, „A2” és „C” komponens:

 • Utazás költségei
 • Szállás, lakhatás költségei
 • Önfenntartás (étkezés)
 • Oktatás, továbbképzés költségei (részvételi díj, vizsgadíj)
 • Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
 • Egyedi fejlődéséhez közvetlen kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
 • Számítástechnikai fogyóeszközök (egér, billentyűzet, pendrive, cd/dvd)
 • Informatikai szolgáltatások, szoftverek vásárlásának költségei
 • Egyéb költségek (nevezési díj, biztosítás, hétköznapi viseletre nem alkalmas sportmez, speciális cipő, jelmezszerű fellépő ruha)
  Önfenntartás költségeire az igényelt támogatás legfeljebb 10%-a fordítható!

„B” komponens:

 • Tudományos kutatómunkához kapcsolódó utazás költségei
 • Tudományos kutatómunkához kapcsolódó szállás költségei
 • Szakkönyvek, szakmai folyóiratok beszerzésének költségei
 • Egyedi fejlődéséhez közvetlen kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
 • Számítástechnikai fogyóeszközök (egér, billentyűzet, pendrive, cd/dvd)
 • Informatikai szolgáltatások, szoftverek vásárlásának költségei
 • Egyéb költségek (konferencia részvételi díj, biztosítás

Pályázat benyújtására jogosultak

Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 éves tehetséges magánszemélyek:

 • „A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.
 • „A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.
 • „B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők.
 • „C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.
  A „C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.

Letölthető dokumentumok

natp_palyazati_kiiras_2018
palyazati_utmutato_ntp_nfto_18

Támogatási időszak: 2018. július 1. és 2019. június 30.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

Pályázati oldal: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj