palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön magyarul pályázat az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatására

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2010/2011-es tanévre. A pályázat célja: az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Általános tudnivalók

A pályázat A, B és C kategóriában nyújtható be.

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS

B. TANKÖNYV ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS

Az A és B kategóriájú támogatás együtt is igényelhető. A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap valamint az iskolalátogatási igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az adatlapot a megbízott tölti ki, de az az igénylő által önállóan is kitölthető. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nem működik megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában igényelhetik a támogatást. Benyújtandó dokumentumok

A és B kategória

 1. Pályázati űrlap
 2. Az eljáró szülő vagy gondviselő személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 3. A eljáró szülő vagy gondviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 4. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
 5. A gyermek adóazonosító számának fénymásolata;
 6. A gyermek(ek) iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének, a gyermek által igazolatlanul mulasztott órák számának és a tanszerekkel való ellátottság mikéntjének megjelölését.

C kategória

 1. Pályázati űrlap
 2. A pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 3. A pályázó hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 4. A hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

Pályázati határidő: Jelen pályázati felhívás alapján a 2010/2011. tanévben igényelhető támogatásokra 2011. május 4-től 2011. június 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2011. június 30-a után beérkező pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan benyújtott pályázatok hiánypótlására az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül van lehetőség.

A támogatás 2010-2011-es tanévben egy alkalommal igényelhető.

Az elbírálást követően a nyertes pályázókat az Alapítvány írásban értesíti.

A pályázók köre:

 1. nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az a kiskorú gyermek, aki Ukrajnában működő oktatási intézményben tanulmányait magyar nyelven folytatja (általános és középiskola), illetve magyar nyelvű óvodába vagy óvodai csoportba jár, vagy napi bejárással elérhető magyar nyelvű tanintézmény hiányában (szórvány) egyéb oktatási formák keretében magyar nyelvű oktatásban részesül; Azok a pályázók, akik a 18. életévüket 2010. szeptember 1-jét követően töltötték be, és egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek, egyéni elbírálásban részesülnek.
 2. hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az eljárók:

A kiskorú gyermekek nevében azok szülei vagy hivatalos gondviselői járnak el. Az eljáró szülő vagy gondviselő jogosult a támogatás felvételére.

A pályázatból kizárandók köre:

 1. aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek;
 2. aki pályázatát a megadott határidőn túl nyújtja be.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS: a/ 20.000 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű nevelési-oktatási támogatásban részesülhet az a pályázó, aki Ukrajnában óvodába, alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul, illetve a pályázati kiírásban jelzett feltételek mellett egyéb magyar nyelvű oktatási formában vesz részt; A pályázat pozitív elbírálásához szükséges, hogy a gyermek igazolatlan hiányzásainak száma az első félévben ne haladja meg az 50 órát.

B. TANKÖNYV ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS: 2.400 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a pályázó aki Ukrajnában óvodába, alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul, illetve magyar nyelvű tanintézmény hiányában egyéb magyar nyelvű oktatási formában (pl. vasárnapi iskola) vesz részt. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS: Hallgatónként 2.800 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A beérkezett pályázatokról a – KMKSZ – Jótékonysági Alapítvány a feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik. Erről a nyertes pályázók külön részletes értesítést kapnak.

A pályázatokat befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi.

Információ

Felvilágosításért az alapítvány megbízottaihoz, illetve irodáihoz lehet fordulni.

Az alapítvány irodái:

 • Ungvári iroda Ungvár, Pravoszláv part 5. (0312) 617279, 613254, 617488
 • Munkácsi iroda Munkács, Kossuth u. 1. (03131) 54638
 • Csapi iroda Csap, Bereg u. 2. I./9 (0312) 711222
 • Beregszászi iroda Beregszász, Görbe u.6. (03141) 42692
 • Nagyszőlősi iroda Nagyszőlős, Franko u. 1. (03143) 24665
 • Técsői iroda Técső, Függetlenség u. 53. 0968549044

Web: http://www.karpatalja.com.ua/

Forrás: http://www.szulofold.hu/