palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön Magyarul pályázat a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatására

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatás igénylésére a 2010/2011-es tanévre. A pályázat célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az a 2004. március 1-je és 2005. február 28-a között született gyermek, aki Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár;
 2. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Szerbiában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki magyar nyelvű anyanyelvápolásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig – 2011. június 30-ig – 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.
 3. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.·

Pályázatból kizárandók köre:

 1. aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek
 2. aki pályázatát a megadott határidőn túl nyújtja be

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. OKTATÁSI-NEVELÉSI TÁMOGATÁS – Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelő dinár összegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t nevelő szülő/nevelő minden olyan kiskorú gyermeke után, aki 2004. március 1-je és 2005. február 28-a között született, és Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és minden olyan kiskorú gyermeke után, aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul. Anyanyelvápoló oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelő dinár összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelő szülő, amennyiben a kiskorú gyermek 2004. március 1-je és 2005. február               28-a         között született és Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és az a saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelő szülő, akinek a kiskorú gyermeke  Szerbiában alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár, és magyar nyelven tanul. Anyanyelvápoló oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban részesülnek.

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – Hallgatónként 2.800 Ft-nak megfelelő dinár összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban). A  C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

Mindkét (A. és B., illetve C.) támogatás a 2010/2011. tanévben egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Pályázati határidő: Jelen pályázati felhívás alapján a 2010/2011-es tanévben igényelhető támogatásokra jelen pályázati felhívás megjelenésének napjától 2011. május 4-től június 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2011. június 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

Letölthető dokumentumok

Igénylőlap – ”Szülőföldön Magyarul”nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás

Igénylőlap – ”Szülőföldön Magyarul” hallgatói támogatás

Pályázati feltételek:

A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  • a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy 15 éven feletti kiskorú személyazonossági igazolványának fénymásolata;
  • a kiskorú gyermek iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését.

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  • a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata
  • a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT A KÖVETKEZŐKRE:

A hiányosan átadott kérelmek hiánypótlását a hiánypótlásra való felszólítás átvétele után 15 napon belül be kell adni az irodáknak.

A pályázat benyújtásának módja:

  1. személyesen a CMH irodákban
  2. postai úton ajánlott levél formájában

  A lebonyolító szervezetek elérhetőségei:

   SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA
   08:00 – 16:00
   24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)

   Tel.:    024 / 552 – 976

   ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA
   07:00 – 15:00
   25000 Zombor, Venac Petra Bojovica
   13
   Tel.:  025 / 442 – 910

   ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA
   07:00 – 15:00
   24400 Zenta, Táncsics Mihály utca 2

   Tel.:  024 / 811 – 727

   NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA
   07:00 –  15:00
   23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1

   Tel.:  023 / 510 – 251

   ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA
   07:00 – 15:00
   21000 Újvidék, Svetozara Miletica 4

   Tel.:  021 / 420 – 107

   TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA
   07:00 – 15:00
   21235 Temerin, Narodni Front 130

   Tel.:  021 / 842 – 373

   A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében, illetve a www.cmh.org.rs honlapról tölthetők le.

   Pályázat elbírálása, eljárási rend: A beérkezett pályázatokról az CMH ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

   További tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban valamint Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott és nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában.

   Web: www.cmh.org.rs

   Forrás: http://www.szulofold.hu/