palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-3.2.3/09/2-Építő közösségek-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör

umft pályázat A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba.

Támogatás megnevezése: TÁMOP-3.2.3/09/2 Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában (konvergencia régiók)

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 2 165 450 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.11.15.
Beadási határidő: 2009.12.29.

Támogatás célja: A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába különös jelentőséggel bír azokon a településeken, ahol a formális, intézményes megoldások nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek. A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg. A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele az “új” tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a formális oktatás hatékonyságának növelése. Ennek hatásaként hosszabb távon jobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek körében. A konstrukció egyúttal a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkortól független kompetenciafejlesztését is célozza, annak érdekében, hogy e csoportok munkaerőpiaci helyzete illetve új kihívásokhoz való alkalmazkodóképessége javuljon. A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren kívüli képzések az országban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek és települések népesség-megtartó képességének növekedéséhez is. A fejlesztések hatásaként elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre szabott képzési programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható.

A programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható.
A fentiek érdekében a konstrukció konkrét célja:
1. A közművelődési intézmények fejlesztése: Az intézmények fejlesztése szakembereik humán erőforrás fejlesztése, továbbképzése (köztük e-tanácsadók képzése) által;
2. A közművelődési intézmények atipikus, nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és résztvevıi körének bıvítése: – a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli közművelődési programok megvalósítása; – a lakosság digitális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése; – megtartó képességet segítő helyi közösségi programok megvalósítása.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak, önállóan vagy konzorciumban:

 • közművelődési intézmények az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy fenntartóik;
 • a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat – az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy ezek fenntartói.

Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be, önállóan vagy konzorciumi tagként.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A pályázat keretében az alábbi komponensek megvalósítása támogatható:

 • A. Az intézményfejlesztés, a szükséges kapacitások megteremtése érdekében a kulturális szakemberek át- és továbbképzése. Ennek keretében támogatható a C1 pontban meghatározott továbbképzések lebonyolítása, illetve a képzéseken történı részvétel.
 • B. Az oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása, különösen az ifjúsági korosztálynak szóló képesség- és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó és közmővelıdési programok, tanulás tanulása.
 • C. A digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális írástudás alapkompetenciáinak megszerzése, e-tanácsadás (kizárólag hátrányos helyzetűekre irányulhat) D. Nyelvi kompetenciákat fejlesztő programok (kizárólag hátrányos helyzetűekre irányulhat).
 • E. Megtartó képességet segítő közösségi programok (informális és nem formális képzési programok). (Kizárólag közoktatási intézményekben tanulókra, illetve hátrányos helyzetűekre irányulhat.)

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 80 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 60 – 90

Letölthető pályázati dokumentáció

 • Pályázati felhívás (pdf, 121 kB)
 • Pályázati útmutató (pdf, 473 kB)
 • Pályázati adatlap (doc, 915 kB)
 • 2_számú_melléklet_tamop323_2_adatlapkitoltesi_korr_1027_konz (pdf, 155 kB)
 • 3_számú_melléklet_támogatási_szerz_minta (pdf, 188 kB)
 • 4_számú_melléklet_konzorciumi_támogatási_szerz_minta (pdf, 198 kB)
 • 5_számú_meléklet_részletes_költségtervezési_lap (xls, 1 743 kB)
 • 6_számú.melléklet_költségvetési_specifikáció (pdf, 198 kB)
 • 7_számú_melléklet_Elszam_kltsg_ESZA_altalanos_0709018 (pdf, 226 kB)
 • 8_számú_melléklet_Elszam_kltsg_ERFA_altalanos_0709018 (pdf, 249 kB)
 • 9_számú_melléklet_Ktgv_szöveges_indoklás_MINTA (pdf, 173 kB)
 • 10_számú_melléklet_TAMOP_eselyegyenlosegi_09jul_pontokkal (pdf, 199 kB)
 • 11_számú_melléklet_TÁMOP_FFutmutato_2009jul_pontokkal (pdf, 219 kB)
 • 12_számú_melléklet_Kedvezményezettek_tájékoztatási_kötelezettségei (pdf, 773 kB)
 • 13_számú_melléklet_UMFT_arculati_kézikönyv (pdf, 3 451 kB)
 • 14_számú_melléklet_konzorciumi_együttműködési_megáll_PALYÁZATBENYÚJTÁS (doc, 39 kB)
 • 15_számú_melléklet_konzorciumi_egyuttmuk_megall_megvalositasra (doc, 133 kB)
 • 16_számú_melléklet_erteket_a_penzert (pdf, 33 kB)
 • 17_számú_melléklet_etanacsadas_specifikacio (pdf, 57 kB)
 • 18_szamu_melleklet_hatranyoshelyzet (pdf, 64 kB)
 • 19_szamu melleklet_igényfelmérési_segedlet (pdf, 54 kB)
 • 20_számú_melléklet_közzétételi kérelem (doc, 38 kB)
 • 21_számú_melléklet_CVTemplate_hu_HU (doc, 139 kB)
 • 22_számú_melléklet_kozos_europai_referenciakeret (pdf, 57 kB)
 • 23_számú_melléklet_Tagi_palyazati_adatlap (doc, 369 kB)
 • 24_számú_melléklet_tagi_adatlapkitoltesi_utm (pdf, 89 kB)

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet: Neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Tel.: 301-3200

Forrás: NFÜ