palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP–3.2.9/B-08/2-Audiovizuális emlékgyűjtés pályázat

umft pályázatA támogatás célja: A TÁMOP 3.2.9/B „Audiovizuális emlékgyűjtés” című konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése.

A konstrukció közvetett célcsoportja: azok a pályázatban résztvevő diákok, akiket a TÁMOP 3.2.9/A kiemelt program által kiképzett pedagógusok felkészítenek audiovizuális emlékgyűjtésre.
A konstrukció közvetlen célcsoportja azok a pályázat keretében kiképzett pedagógusok, akik a pályázatban résztvevő diákokat felkészítik audiovizuális emlékgyűjtésre.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 539.500.000 forint.

Támogatható pályázatok várható száma: 40-90 db.

Pályázók Köre

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt fenntartók fenntartásában lévő közoktatási intézmény nyújthat be pályázatot. Az intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges.
Fenti kereteken belül jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az alábbi nevelési-oktatási intézmények:

 • szakiskola;
 • gimnázium, szakközépiskola;

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények közül a következők:

 • egységes iskola vagy összetett iskola,
 • közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben rendelkezik szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel;
 • általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK), amennyiben rendelkezik szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel.

Jelen kiírás keretében egy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be. Jelen kiírásra konzorciumok nem pályázhatnak.

Székhely: Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet, de nem a Közép-Magyarországi Régió területe.
Projekt területi korlátozása: A projektek Magyarország hat konvergencia régiójában valósíthatók meg. A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt nem támogatható.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege:

 • A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 15.000.000 Ft lehet.
 • A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: 5.000.000 Ft, 10.000.000 Ft, vagy 15.000.000 Ft lehet, az E1 Monitoring mutató célértékek vállalásának megfelelően.
 • Amennyiben a pályázó az E1 Monitoring mutatóban szereplő elvárt célérték teljesítését vállalja, 5.000.000 Ft-tól 5.050.000 Ft-ig terjedő összegre pályázhat.
 • Amennyiben a pályázó az E1 Monitoring mutatóban szereplő elvárt célérték kétszeresének teljesítését vállalja 5.000.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedő összegre pályázhat.
 • Amennyiben a pályázó az E1 Monitoring mutatóban szereplő elvárt célérték háromszorosának teljesítését vállalja 10.000.000 Ft-tól 15.000.000 Ft-ig terjedő összegre pályázhat.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázat kizárólag postai úton, legkésőbb 2009. november 30-i postabélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a HEP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (az összes benyújtandó dokumentumot elektronikus formában tartalmazó CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban ajánlott küldeményként a következő címre kell eljuttatni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP–3.2.9/B-08/2
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, 2009. november 2 – 2009. november 30. között lehetséges (legkésőbb 2009. november 30-i postabélyegzővel).
A pályázatok elbírálása folyamatos.

Letölthető dokumentumok:

 • Pályázati útmutató
 • 1. sz. melléklet_TÁMOP_3.2.9 _B_1_adatlap_2009-10-02
 • 2. sz. melléklet_TÁMOP_3.2.9_B_KMR_Palyazati_felhivas
 • 3.sz. melléklet Kitöltési útmutató
 • 4. sz. melléklet_TÁMOP_3.2.9_B_Reszletes_koltsegtervezesi_lap
 • 5. sz. melléklet_TÁMOP_3.2.9_B_koltsegvetesi_specifikacio_2009-10-02
 • 6. sz. melléklet_Elszam_kltsg_ESZA[1]
 • 7. sz. melléklet_Elszam_kltsg_ERFA[1]
 • 8. sz. melléklet_Ktgv szöveges indoklás
 • 9. sz. melléklet_Adatlap_okEE_FF_tablázatok_0907_TAMOP
 • 10. sz. melléklet_TÁMOP_FFutmutato_
 • 11. sz. melléklet_Kedvezményezettek tájékoztatási_kötelezettségei útmutató[1]
 • 12. sz. melléklet_UMFT_arculati kézikönyv[1]
 • 13. sz. melléklet_Értéket pénzért[1]
 • 14. sz. melléklet_Támogatói okirat minta
 • 15. sz. melléklet_Előlegigénylésről szóló nyilatkozat _3részes
 • 16. sz. melléklet Fenntartó_támogató_nyilatkozata
 • 17. sz. melléklet_Beszerezhető eszközök listája
 • 18. sz. melléklet_Önéletrajz_sablon[1]

Forrás: NFÜ