palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TAMOP-5.3.3-10/1 KMR Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása pályázat

umft pályázatA konstrukció célja a hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, szociális helyzetük javításával. (ARCHÍV)

Támogatás megnevezése: TAMOP-5.3.3-10/1 (KMR) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatására
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 817 962 164 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.04.01.
Beadási határidő: 2010.06.30.

Letölthető pályázati dokumentáció:

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A konstrukció célja a hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, szociális helyzetük javításával.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében szociális vagy gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói pályázhatnak az alábbi felsorolás szerint (KSH besorolással):-

 • Helyi önkormányzatok (KSH 321)
 • Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
 • Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
 • Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
 • Egyházi szervezetek (KSH 552,553)
 • Non-profit szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak: egyéb alapítvány (KSH 569),  közalapítvány (KSH 561), egyesület (KSH 52), egyesülés (KSH 591), jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek (KSH 599, KSH 69),

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 1. Projekt előkészítése A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
 2. A projekt megvalósításával összefüggő szakmai és technikai menedzsment és adminisztrációs tevékenység
 3. A célcsoporttag bevonása
 4. A foglalkoztatás és lakhatás elérése és megtartása érdekében egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
 5. A projektbe bevontak önálló lakhatásának támogatása.
 6. Szupervízió a szakmai megvalósítók számára

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 21 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 210 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 10

Bővebb információ

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 1134 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (1) 273-4250
Fax.: (1) 273-2580
Honlap: www.esza.hu
E-mail: EUtamogatas@esza.hu

Forrás: NFÜ