palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Telekom Civil és CivilNET Díjcsomag pályázat

Kedves Civilek! Tudjuk, az élhető holnap megteremtése rengeteg munkával jár. Ezért úgy határoztunk, hogy a társadalmi, a gazdasági, vagy akár a környezeti problémák megoldásán fáradozó szervezetek munkájának támogatására létrehozzuk a Civil és CivilNET Díjcsomagokat, hogy működési költségeiteket csökkenteni tudjátok és az így megtakarított forintokat igazán fontos célokra fordíthassátok! A Civil és CivilNET Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda hello holnap! Kuratórium.

A Magyar Telekom úgy állította össze a Civil és CivilNET Díjcsomagokat, hogy működési költségeiteket tudjátok csökkenteni. Az így megtakarított forintokat pedig olyan célokra tudjátok fordítani, amelyek valóban a rászorulók javát szolgálják. A Civil és CivilNET Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda hello holnap! Kuratórium.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. február 15.

Telekom Civil és CivilNET Díjcsomag – a civilekért: A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként, lehetőségeihez mérten segíti azok munkáját, akik a magyar társadalom, azaz mindannyiunk gondjainak megoldásán, enyhítésén fáradoznak.

Civil Díjcsomag: A Civil Díjcsomagban az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési szolgáltatás havidíj nélkül, 500 perc forgalmi díjmentességgel és kapcsolási díj nélkül él. Az 500 perc feletti forgalom díjazása pedig  átlagosan 30% forgalmi díjkedvezményt biztosít az alapcsomaghoz (Bázis) képest. A szervezetek az így megtakarított forintokat olyan célokra tudják fordítani, amely valóban a rászorulók javát szolgálja.

A Civil Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda hello holnap! Kuratórium. A pályázati lehetőség alapvető feltételei közé tartozik, hogy a szervezet közhasznúsági fokozatát igazolni tudja, a díjcsomagra kijelölt telefonvonal a szervezet nevén működjön és a Magyar Telekommal szemben ne legyen díjtartozása. A Civil Díjcsomag kizárólag a Magyar Telekom szolgáltatási területén és csak hagyományos telefonvonalon érhető el.

CivilNET internetes díjcsomag: A Civil Díjcsomag mellett a közhasznú szervezetek pályázhatnak a díjmentes internet elérést biztosító CivilNET internetes díjcsomagra is, mely belépési díj és havidíj nélküli internet szolgáltatást nyújt a pályázaton nyertes közhasznú szervezetek számára. A CivilNET díjcsomagra a Civil díjcsomaggal együtt lehet pályázni, az internet szolgáltatás a pályázatban megadott fővonalra kerül berendezésre a Civil díjcsomaggal együtt. A pályázati adatlapon kérjük megjelölni, hogy a CivilNET internetes díjcsomagra is kíván-e pályázni a szervezet.

A CivilNET internetes díjcsomag műszaki tartalma
Letöltési sebesség maximum (kbit/sec) 5 000
Letöltési sebesség garantált (kbit/sec) 1 000
Feltöltési sebesség maximum (kbit/sec) 500
Feltöltési sebesség garantált (kbit/sec) 192
Forgalmi díj nincs
E-mail 5 db
E-mail tárhely 10 GB
Webtárhely 50 MB
Díjmentes extrák PPP over Ethernet kliens szoftver
Dinamikus IP cím
Időkorlátozás nélküli Magyar Telekom Hotspot használat
Vírusvédelem szolgáltatás

A CivilNET Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda a hello holnap! Kuratórium, a Civil Díjcsomaggal együtt. A CivilNET Díjcsomag kizárólag a Magyar Telekom szolgáltatási területén és csak Civil Díjcsomaggal együtt érhető el.

A pályázat feltételei, tartalma

A Civil Díjcsomag, illetve CivilNET Díjcsomag pályázati anyagának tartalma:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
  • az alapító okirat vagy alapszabály másolata
  • közhasznúságot igazoló bírósági bejegyző végzés közjegyző által hitelesített másolata

Fontos kitétel, hogy kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyeknek a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben lejárt kötelezettségeik nincsenek!

Kérjük, hogy feltétlenül jelöljék meg azt a fővonalat, amelyre a Civil Díjcsomagot, illetve a Civil és CivilNET díjcsomagot együtt igénybe szeretnék venni!

Letölthető dokumentumok

A pályázni a pályázati adatlap, és a fent jelölt mellékletek benyújtásával lehet.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. február 15.

Hello holnap! Kuratórium
1541 Budapest

Telefonos lelkisegély-szolgálatok: Évente több tízmillió forinttal járulunk hozzá telefonos lelkisegély-szolgálatok működéséhez, amellyel biztosítjuk, hogy a beérkező hívások nem kerülnek pénzébe sem a segítségre szoruló hívó félnek, sem a szervezetnek. A támogatás mértékéről a kuratórium az előző évi zöldszám forgalom figyelembevételével dönt.

Jelmondó: Telekommunikációs szolgáltatóként felelősséget érzünk azok iránt, akiknek a személyközi kommunikáció testi hibájukból adódóan problémát jelent, azaz a beszédhibásoknak és hallássérülteknek nyújtunk segítséget ahhoz, hogy a kommunikációs folyamatok teljes értékű szereplői lehessenek. A számukra kifejlesztett szolgáltatás a Jelmondó.

Hogyan működik a szolgáltatás? A szolgáltatáshoz egy speciális szóvivő készülékre vagy egy modemmel rendelkező számítógépre van szüksége. A berendezést mindkét esetben a telefonvonalhoz kell csatlakoztatni. Ennek segítségével éri el a munkatárunkat, aki telefonkapcsolatba lép a felhívni kívánt személlyel. Az így létrejött kettős kapcsolatban az egyik fél írott üzenetét munkatársunk szóban közli a hívottal, a szóbeli közléseket pedig írott formában továbbítja a másik fél felé, így biztosítva a folyamatos kommunikációt. A hívónak a T-Home előfizetőjének kell lennie, ám a hívott fél bármelyik magyarországi vezetékes vagy mobil szolgáltató ügyfeleként fogadhatja a hívást (kivéve a speciális 3 jegyű és a 06 40-es, 06 51-es, 06 80-as, 06 90-es telefonszámok). Ha Ön beszélgetést kíván kezdeményezni szóvivő készülékről vagy modemről, a 06 80 303 202-es zöldszámot kell hívnia. Amennyiben hallásban és beszédben nem korlátozott szeretne hallás- vagy beszédkárosulttal beszélni, a 06 80 300 200-as számot hívhatja. Mindkét esetben munkatársunk jelentkezik.

Díjazás: A szolgáltatást igénybe vevők támogatásaként kezelői díjat nem számítunk fel. A hívás díja így a hagyományos telefonhívásoknak megfelelően a távolsági zónáktól és a napszaktól függő beszélgetési díj és a kapcsolási díj. A beszélgetés díját a hívott féllel való kapcsolat létrejöttétől számítjuk, és a hívást kezdeményező telefonszámlájára írjuk. A hívás díjköteles időtartama akkor indul, amikor mindkét fél (hívó és hívott) vonalban van, és a kezelő egyértelműen közli az időmérés kezdetét. A szolgáltatás mindennap 0-24 óráig vehető igénybe. A Budapest, V. kerület Petőfi S. utca 17. alatt lévő üzletünkben a készülék díjmentesen kipróbálható. Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődését, hívja a 06 80 200 198 telefonszámot.