palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tormay Cécile pályázat

tormay2A KLEBELSBERG KUNO EMLÉKTÁRSASÁG és a KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA támogatásával  A TORMAY CÉCILE KÖR PÁLYÁZATOT HIRDET ELSŐSORBAN IRODALOM-, ÉNEK- ÉS ZENETANÁROK, valamint ANDRAGÓGUSOK-NÉPMŰVELŐK SZÁMÁRA az alábbiak szerint:
Határidő módosítás: 2010 augusztus 15!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. számú pályázati kiírás
Klebelsberg Kuno és Tormay Cécile születésének 135., Dohnányi Ernő halálának 50. évfordulójának alkalmából határon belüli és kívüli pályázóknak országos pályázatot hirdetünk, amelyre – elsősorban a fent megnevezettek, de – mindenki pályaművét várjuk, aki Klebelsberg Kuno és a Napkelet irodalmi és művészeti folyóirat szellemi örökségével nem ellenkező tartalommal készíti el azt.

A pályázat címe:
„ZENÉRŐL A NAPKELET FOLYÓIRATBAN – A ZENE SZEREPE TORMAY CÉCILE, A FŐSZERKESZTŐ MUNKÁSSÁGÁBAN”

Ezen belül ajánlott témák és alcímek:

  1. Dohnányi Ernő, Klebelsberg Kuno és a Napkelet folyóirat kapcsolata
  2. Zenekritika a Napkeletben: különösen Dohnányi Ernő művészetének értékelése
  3. A zene szerepe Tormay Cécile: A régi ház című regényében /és más műveiben

A pályaművek mindhárom műnemben – tehát epikában, lírában vagy drámában – készülhetnek. Javasolt az esszé vagy tanulmány, de elfogadunk olyan határterületen mozgó alkotást is, mely kísérleti vagy vegyes művészeti kategóriába sorolható, ám ezzel együtt alapvetően meghatározó kifejező eszköze a magyar nyelv. ( Pl. rendhagyó irodalmi est, zenei vagy ilyen elemeket tartalmazó alkotás, film, stb.)

A pályázó maga döntheti el, hogy a címben megadott három téma közül melyiket választja, vagy esetleg kettőt közülük összekapcsol, de a fenti három alcím sem kötelező, csak azt jelzi, hogy a zsűri az idei évben előnyben részesíti e három témakör feldolgozását. Egy pályázatot maximum két személy adhat be. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályaműveket e-mailen kérjük elküldeni. Amennyiben a pályaműhöz hangzó vagy képi anyagok is tartoznak, azokat DVD-n kérjük eljuttatni egy később megadott címre.

A pályamű terjedelme nem lehet nagyobb, mint – szóközökkel együtt – 20 ezer leütés.  Képi vagy hangzó pályamű terjedelme 33 percen belül kell, hogy maradjon (feliratozással, inzerttel együtt), és csak szöveges – maximum a 20 ezer leütést meg nem haladó – leírásával együtt érvényes. Figyelem! Az előírt terjedelmet akár kismértékben túllépő pályázó jelentős pontszám levonásra számíthat.

A jelentkezési határidő – a pályázati anyag rövid (1 oldalas) szinopszisának beküldésével és 1000 forint nevezési díj befizetésével egyidejűleg: 2010 augusztus 15.

A nevezési díjat kérjük a Klebelsberg Kultúrkúria Raiffeisen Bank 12001008-00113363-00100004 számú számlájára befizetni.

A jelentkezés és szinopszis beküldésének elmaradása a további pályázati fordulóban a részvétel lehetőségét kizárja, míg a jelentkezés a továbbiakban nem jelent semmilyen kötelezettséget sem a pályáztató, sem a pályázó számára.

A pályaművek beküldési határideje: 2010. szeptember 15.

A pályaműveket rangos zsűri bírálja el.

A Klebelsberg Emléktársaság a fődíjra, az első helyezettnek 150 ezer forintot  ajánl fel, amelyet joga van megosztani is. A második helyezett díja 50 ezer forint, a harmadiké 25 ezer forint.  A zsűri által megítélendő további értékes különdíjakról és tárgyjutalmakról (könyv-, DVD, belépőjegy, utazás vagy más jutalmak) később adunk tájékoztatást.

A legjobb pályaművek (részletei) a Klebelsberg Napok gálaestjén – 2010. november 12- én – hangzanak el neves előadóművészek tolmácsolásában. Terveink szerint a legjobb pályaművekből (vagy azok részleteiből) antológia készülne, melyben helyet kapnának a szerzőkkel készített interjúk is. Minden pályázó ingyenes belépőt kap a Klebelsberg Napok rendezvényeire.

A legjobban sikerült pályázó tanároknak lehetőséget biztosítunk, hogy – amennyiben kapcsolódnak a pályázat témájához – tanítványaik vagy saját (külön egyeztetés után) produkciói is helyet kaphassanak a gálaműsorban. (pl. iskolai kórus vagy diákszínjátszók, vers- és prózamondók, énekesek, táncosok, stb.) Az ezzel kapcsolatos elképzeléseket szeptember 20-ig kérjük elküldeni az elérhetőségek és referenciák megadásával, maximum egy oldalon.

A pályázók pályázatuk beküldésével egyúttal hozzájárulnak nevük közléséhez, és pályaművük szabad felhasználásához.

A pályaműveket a következő címre küldjék el:
tormaykor@gmail.com és  info@kulturkuria.hu

Kérjük, figyeljék a www.tormayc.webs.com honlapot, ahonnan fontos segítséget és információkat kapnak.  A honlapon olvasható Tormay Cécile csaknem összes műve. A Napkelet folyóirat többek között a Parlamenti Könyvtárban olvasható, a pályázathoz elsősorban az 1929 és 1937 közötti évszámokat ajánljuk felhasználásra.

Minden nevezésről, produkció javaslatról és beérkezett pályaműről visszaigazolást küldünk. Kérjük, feltétlen jelezzék, hogyha ezeket a határidő utáni 5. napon sem kapják meg!

Érdeklődni a  +3630-513-92-99-en és a tormaykor@gmail.com címen lehet.

Letölthető dokumentumok:

tormay pályázati kiírás

tormay hírdetés