palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Unicredit Tehetségprogram alkotói pályázat 2012

Egy olyan banknak, mint az UniCredit, amely maga is jelentős kortárs gyűjteménnyel és érdemi nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, természetes feladata, hogy a hazai gazdasághoz hasonlóan a magyar kortárs műtárgypiacon is élénkítő és jóhírvivő szerepet vállaljon. Az UniCredit Bank művészetpártoló és piacélénkítő tevékenységeinek sorában fontos programot indítva egyrészt bemutatja, másrészt fiatal tehetségek alkotásaival bővíti meglévő műgyűjteményét, s a többnyelvű katalógus segítségével a határokon túli ismertség növeléséhez is hozzá kíván járulni.

 

I. Kiíró: UniCredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Lebonyolító: FineArt Invest Kft. (1097 Budapest, Vaskapu utca 9.)

II. A pályázat célja: Egy olyan banknak, mint az UniCredit, amely maga is jelentős kortárs gyűjteménnyel és érdemi nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, természetes feladata, hogy a hazai gazdasághoz hasonlóan a magyar kortárs műtárgypiacon is élénkítő és jóhírvivő szerepet vállaljon. Az UniCredit Bank művészetpártoló és piacélénkítő tevékenységeinek sorában fontos programot indítva egyrészt bemutatja, másrészt fiatal tehetségek alkotásaival bővíti meglévő műgyűjteményét, s a többnyelvű katalógus segítségével a határokon túli ismertség növeléséhez is hozzá kíván járulni.

III. Nevezési kategóriák, díjak:

 1.) 3 fő részére ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ

Az Alkotói Ösztöndíj összege:

 • 1. díj: nettó 120.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)
 • 2. díj: nettó 100.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)
 • 3. díj: nettó 80.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)

2.)  10 fő részére KISALKOTÓI EGYSZERI DÍJ

A Kisalkotói egyszeri díj összege bruttó 100.000,- Ft/pályamű.

Általános pályázati feltételek az Alkotói Ösztöndíjra és a Kisalkotói Egyszeri Díjra vonatkozóan:

Személyi feltételek: A Díjakra azok a 23-33 éves művészek pályázhatnak, akik az alábbi felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek vagy 2007. január 1-jét követően szereztek diplomát ugyanezeken az egyetemeken:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
 • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTEMK)
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
 • Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár

A Pályázaton nem vehetnek részt a Kiíró és a Lebonyolító tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói, valamint a VII. pontban megnevezett zsűritagok, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói.

A jelentkezés feltételei:

 • A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban (beleértve annak mellékleteit is) részletezett feltételeket és a zsűri döntését.
 • A pályázó a IV/3./ c) pontban jelölt határidőig hiánytalanul beküldi a IV/3./ b) pontban részletezett pályázati anyagot. A határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja. A pályázó egyidejűleg pályázhat az Alkotói Ösztöndíjra, a Kisalkotói Egyszeri Díjra vagy akár mindkét Díjra egyidejűleg. A pályázó azonban egy nevezési kategórián belül csupán 1 pályaművével nyerhet. A zsűri helyezésenként max. 1 nyertest nevezhet meg.
 • 1 pályaművet kizárólag 1 alkotó készíthet, csoportos pályaművek benyújtására nincs mód.
 • A pályázó kizárólag saját eredeti, 3. személy jogát nem sértő alkotásával/alkotásaival pályázhat, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó Díj(ak)ra nem jogosult. Amennyiben ez a Díj(ak) folyósítását követően válik ismertté, a pályázó köteles a részére addig átutalt összeget haladéktalanul visszautalni a Kiíró bankszámlájára.
 • A Díjakra kizárólag festménnyel/festményekkel pályázhatnak a jelentkezők.
 • A benyújtott pályaművek darabszáma egyik nevezési kategóriában sem korlátozott.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy amennyiben pályaművével Díja(ka)t nyer, díjmentesen rendelkezésre bocsátja a pályaműve(ke)t a Kiíró és a Lebonyolító által 2012. május 10-17. között egy budapesti kortárs galériában szervezett kiállításra. Pályázó vállalja a pályamű(vek)nek a kiállítás helyszínére történő, „szögtől szögig” tartó szállítását és biztosítását.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy személyes adatait a Kiíró és a Lebonyolító a pályázati adatlaphoz csatolt Hozzájáruló Nyilatkozat (2. sz. melléklet) szerint kezelje.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy megszerzi a pályázati adatlapban megnevezésre kerülő Mesterek beleegyezését, hogy neveiket a pályázó, a Kiíró és a Lebonyolító az alkotói pályázattal összefüggésben felhasználhassa, nyilvánosságra hozza.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy alkotásait a Kiíró és a Kiíró érdekében a Lebonyolító nyilvánosan felhasználja (például a projekt népszerűsítése stb. céljából).
 • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezési kategóriákban nem hirdet nyertes(eke)t.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Hozzájáruló nyilatkozat

 A pályázati anyaggal kapcsolatos feltételek:

A pályázó elektronikusan benyújtja a IV/3./ b) pontban részletezett pályázati anyagát az info@fineartinvest.hu e-mail címre, „UniCredit Tehetségprogram” megjelöléssel. A pályázati kiírás lehetővé teszi, hogy a hallgatói jogviszonyt, a végzést igazoló dokumentumok (index illetve diploma) fénymásolatát, valamint a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példányát a pályázó postai úton juttassa el az alábbi levelezési címre ajánlott levél formájában, „UniCredit Tehetségprogram” megjelöléssel:

FineArt-Invest Kft.
1097 Budapest
Vaskapu utca 9.

A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat. A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkája nem nyilvános, döntése végleges.

A pályázattal kapcsolatos időzítés:

 • 2012. február 17. – a pályázat meghirdetése
 • 2012. április 27. 24 óra – a pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje, valamint a postára adás határideje
 • 2012. május 4. – a pályázók elektronikus úton történő értesítése a Lebonyolító által
 • 2012. május 10. 18 óra – nyilvános eredményhirdetés, díjátadás
 • 2012. május 10-17. – a nyertes pályaművek kiállítása
 • 2012. június 8. – szerződéskötés a nyertes pályázókkal
 • 2012. július 9. – a Díjak folyósítása a nyertesek részére

Kapcsolat, további információk:

Név: Giró-Szász Krisztina

e-mail: info@fineartinvest.hu

Telefon: 06-20-336-78-06

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők az alábbi honlapokról:

Forrás: http://www.fineartinvest.hu