palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vadászalkotók – alkotó vadászok ipar- és képzőművészeti pályázat

A Vadászati Kulturális Egyesület idén is meghirdeti nyílt ipar- és képzőművészeti pályázatát „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címmel. A VKE olyan pályamunkákat vár, melyek kötődnek akár az alkotóművész személyesen tapasztalt vagy hallott élményanyagához, illetve az emberi kultúrtörténet bárminemű vadászattal, természettel kapcsolatos világi, kulturális vagy szakrális történéséhez, eseményéhez.

A leadott alkotások értékelését a VKE által felkért szakmai zsűri végzi, amely a tavalyi évhez hasonlóan kizárólag neves, független képzőművészekből áll.

A beadott pályamunkákból a VKE 2014. szeptemberében időszaki képzőművészeti kiállítást rendez a keszthelyi Helikon Kastély Vadászati Múzeumában.

A „Vadászalkotók – alkotó vadászok” c. pályázaton belül egy másik képzőművészeti alpályázatot is meghirdetünk, melynek a témája a „Vadászat és a ló”. Az erre a részkiírásra beérkező munkákat a zsűri egyidejűleg bírálja, a főpályázat szempontjai szerint. A tematikába illeszkedő alkotásokat a VKE a keszthelyi tárlat előtt Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Állattenyésztési Napok kísérőprogramjaként, augusztus végén megrendezendő „VADHOF – Vadászat, Horgászat, Fegyver” kiállításon, valamint a Csongrád megyei vadásznapon is bemutatja.

Pályázni grafikai-, festészeti-, kisplasztikai-, szobrászati-, iparművészeti alkotások kategóriában lehet, és csak olyan művekkel, melyek korábbi pályázatokon még nem szerepeltek. A pályázaton nem vehetnek részt sokszorosított grafikai eljárásokkal, valamint számítógépes technikával készített műalkotások.

A beadott pályaműveknek meg kell felelniük a kiállíthatóság feltételeinek. Egy művész kategóriánként maximum három művel vehet részt. A beadott alkotások méretét tekintve megkötés nincs.

A pályázat részvételi díja pályázónként (a beadott munkák számától függetlenül) 6.000 Ft, mely összeget előre, átutalással, a közlemény rovatban a pályázó nevének feltüntetése mellett a VKE Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú folyószámlájára vagy a pályázati anyag leadásával egyidejűleg készpénzben lehet leróni. A pályázati részvételi díjból a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 50 százalékos kedvezményre jogosultak, így a tagok számára a pályázat díja 3.000 Ft. A „Vadászat és a ló” című alpályázatra beadott munkák után nem kell külön részvételi díjat befizetni, amennyiben a résztvevő a képzőművészeti főpályázaton is indul!

A résztvevőknek a beadott munkákhoz mellékelve vagy a VKE elérhetőségein előzetesen írásban közölniük kell a pályázati anyag darabszámát, méretét, címét és technikáját, valamint az alkotók nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

További információ: 06-70/378-4040, illetőleg vke@vadaszatikultura.hu.

A pályázati anyagot 2014. augusztus 6-8. között 10-től 15 óráig lehet leadni, a Vadászati Kulturális Egyesület központi irodájában (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156).

A zsűrizés várható időpontja: 2014. augusztus 15. A bírálat eredményéről a kiíró a pályázót 1 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja.

A zsűri az alkotásokat három kategóriába sorolhatja:

  1. Vadászati Kulturális Érték
  2. Kiállításra alkalmas
  3. Kiállításra nem javasolt

 A pályázatra beadott tárgyaknak az elbírálás helyére szállításának, illetve elszállításának költsége teljes mértékben a pályázót terheli.

A pályázat kiírója a beadott műtárgyakat a legnagyobb körültekintéssel kezeli.

A pályázó a jelentkezésével elfogadja a kiírás feltételeit, ebből következően azokkal kapcsolatban semmi címen utólagos kifogás vagy panasz nem támasztható.

LINK: http://vadaszatikultura.hu/palyazatok