palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

szechenyi 2020Pályázati felhívás a vállalkozások számára, a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs  kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében. A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A Felhívás kódszáma: VEKOP-2.1.1-15

A Felhívás keretében a vállalatok önállóan, vagy együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységei kerülnek támogatásra.

A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 4 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-100 db.

Támogatható tevékenységek bemutatása

 1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
  1. Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
 2. Kísérleti fejlesztés
 3. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
  1. Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
  2. Projektmenedzsment tevékenység
  3. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
 4. Regionális beruházási támogatás keretében:
  1. Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.
  2. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
  3. Immateriális javak beszerzése
 5. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:
  1. Eszközbeszerzés
  2. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
  3. Immateriális javak beszerzése
 6. A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében:
 7. Eljárás-innováció:
 8. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot):
  1. A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Támogatást igénylők köre:
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok beadására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. február 29-től 2018. február 28-ig lehetséges

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 25.
 • 2016. augusztus 29.
 • 2017. február 6.
 • 2017. június 12.
 • 2017. december 11.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke, összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.
 2. Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 3. Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Letölthető dokumentumok

VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Segédletek

További információt a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatán a 06 40-638-638 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig adnak.

A pályázatról bővebben: VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása