palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VEKOP-1.2.7-20 – Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat

A VEKOP-1.2.7-20 kódszámú, „Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívásra, kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatók. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 1. 9:00-tól 2021. március 31. 12:00-ig lehetséges.

Módosult a ” Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-1.2.14-20 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. április 15. 12:00-ig lehetséges.

 

Elérhető a honlapon az „GINOP-1.2.14-20 DIVAT ÉS DIZÁJNIPARI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” az EPTK felületen.

 

A rendelkezésre álló forrás
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 90-150 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
d) Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
e) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás, tanácsadás esetén előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. v) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el)
f) Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
g) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át érheti el)
h) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
i) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).
j) Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.)

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldendő bevallásalapján minimum 1 fő volt;
c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
e) amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó (KATA-s vállalkozó nem pályázhat!)

A támogatás formája: visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

A projekt területi korlátozása

Kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kell kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Letölthető dokumentum

VEKOP-1.2.7-20 – Pályázati kiírás

A támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. április 15-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.