palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat

Pályázati kiírás tervezet a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására. A VINOP új változata a GINOP Plusz-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázat tervezete.

Készüljön fel a pályázatra!
Pályázatírás

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen lévő dokumentuma. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.05.17-ig várják a  társadalmi véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

GINOP Plusz-1.2.1-21  – Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

 1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 • 2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  • a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek.
 • 3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 131 Ügyvédi iroda
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?

Támogatás akkor folyósítható, ha a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ”ÁÚF 21-27” 7. fejezetében foglaltaktól a következőkben eltérve az alábbi feltételeknek megfelelnek:
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától nem per, – és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása. A per,- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

 • 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig
 • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig
 • 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig

Mennyi támogatást lehet igényelni?  10 000 000 – 629 300 000 Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Vissza kell-e fizetni a támogatást?
Főszabályként igen, de a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a feltételesen vissza nem térítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul később át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.

A projekt elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 1-9 főig: 11 millió Ft / elszámolható költség /fő   ♦ Maximális elszámolható összköltség: 99 millió Ft
 • 10-49 főig: 5 millió Ft / elszámolható költség /fő ♦  Maximális elszámolható összköltség: 299 millió Ft
 • 50-249 főig: 3 millió Ft / elszámolható költség /fő ♦  Maximális elszámolható összköltség: 899 millió Ft

Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás – Mikro-, kis- és középvállalkozás

[ 1.-2. Benyújtási szakasz; Átmeneti támogatás kategória)

 • Észak-Magyarország; Észak-Alföld; Dél-Alföld; Dél-Dunántúl: 70%
 • Közép-Dunántúl; Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet): 55%
 • Nyugat-Dunántúl; Piliscsaba, Pilisjászfalu; Pest megye fejlettebb települései: 45%

Kell-e önerő a projekthez?  Igen, minimum 30% mértékben

Mennyi előleg igényelhető? 90%, maximum 566 370 000 Ft

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?  Budapest kivételével Magyarország egész területén

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 1000 – 3000 db

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 000 000 000 Ft

Letölthető dokumentum

GINOP Plusz-1.2.1-21_Felhivas_tervezet

Előminősítéshez kitölthető űrlap  a pályázati kiírás végén található.

ELŐMINŐSÍTÉSI ŰRLAP

Felhívjuk az űrlapot kitöltők figyelmét arra, hogy csak a teljesen kitöltött űrlapokat tudjuk feldolgozni!!!