palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat

Pályázati kiírás tervezet a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására. Támogatás összege: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft. Pályázatok tervezett benyújtási határideje (I. etap): 2021. március 1-16. (Felhívás tervezet)

Készüljön fel a pályázatra!
Pályázatírás

 

Támogatás összege

 • 10 millió Ft – 629,3 millió Ft

Támogatás formája: Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

Előleg: a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 629,3 millió Ft összegű előleget biztosít.

Támogatott projektek száma: kb. 1000-3000 db

Önerő mértéke: min. 30%

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek

 • Technológiafejlesztés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Projekt-előkészítés

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 4. Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben)
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el)
 6. Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a 3.1.2.1. a) pontban foglalt tevékenység.

A pályázat területi korlátozása

 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Letölthető dokumentumok

VINOP-1.2.1-21_Felhivas_tervezet

Elérhető link: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása  VINOP-1.2.1-21

Készüljön fel a pályázatra!
Pályázatírás

 

Pályázatok tervezett benyújtási határideje:

 • 2021. március 1-16. – (Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft)
 • 2021. június 15-30. –  (Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft)
 • 2021. szeptember 30 – október 15. (Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft)
 • 2022. február 1-15. – (Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft)