palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Videó- és reklámfilm verseny

film contestAz Európai Unió Kiadóhivatala által szervezett filmverseny az EU Bookshop és a TED on-line szolgáltatások népszerűsítésére.

Az Európai Unió Kiadóhivatalának bemutatása
Az Európai Unió Kiadóhivatala az Európai Unió intézményeinek, ügynökségeinek és egyéb szerveinek kiadója. Közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az európai uniós jogszabályok gyűjteményéhez (EUR-Lex), az Európai Unió kiadványaihoz (EU Bookshop), a közbeszerzési vonatkozású dokumentumokhoz (TED), illetve az EU kutatási és fejlesztési tevékenységével kapcsolatos anyagokhoz (CORDIS).

A verseny célja
Az Európai Unió Kiadóhivatala arra kéri az oktatási intézmények kommunikációs, filmes és más hasonló kurzusokon részt vevő diákjait és hallgatóit, hogy kreativitásukat és technikai tudásukat latba vetve készítsenek rövid népszerűsítő internetes videót az EU Bookshop szolgáltatásról, illetve televíziós reklámfilmet a TED-ről (naponta megjelenő elektronikus közbeszerzési értesítő). (A továbbiakban mindkét pályázati feladat esetében a pályamunkákat közös néven filmekként említjük).

1. pályázati feladat: EU Bookshop – népszerűsítő internetes videó
Az EU Bookshop szolgáltatás az Európai Unió szerveinek on-line könyvtáraként és könyvesboltjaként működik, és magában foglalja az uniós intézmények, ügynökségek és más szervek által az EU tevékenységéről készített legfrissebb kiadványokat. A szolgáltatás, melynek 140 000 kiadványa közül a legrégibbek 1952-ben keletkeztek, az EU intézményeinek történelmi emlékezeteként szolgál. Az Európai Unió intézményei, ügynökségei és más szervei által kiadott könyvek, jelentések, tanulmányok, brosúrák és prospektusok az összes európai uniós szakpolitikát és tevékenységet – köztük az egészségügyet, oktatásügyet, halászatot és közlekedést is – lefedik. A szolgáltatás weboldala az alábbi címen található: http://bookshop.europa.eu

Az EU Bookshop lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az uniós intézmények, ügynökségek és más szervek hivatalos kiadványai között keressenek, azokat megrendeljék vagy ingyenesen letöltsék. Az EU Bookshop többek között hamarosan lehetőséget kínál arra is, hogy a felhasználók kérésre nyomtatási szolgáltatást vehessenek igénybe, melynek segítségével megrendelhetnek majd olyan kiadványokat is, amelyek készletei már kimerültek.

Az Európai Unió Kiadóhivatala reklámfilmet szeretne készíttetni az EU Bookshop szolgáltatás népszerűsítésére. A legfeljebb egyperces filmnek vidámnak, szórakoztatónak és fantáziadúsnak kell lennie, sőt, akár merész is lehet, fő, hogy az egész világon elnyerje a fiatalabb generációik tetszését.

A internetes videónak lényegében azt az üzenetet kellene közvetítenie, hogy a felhasználóknak csak néhány kattintásba kerül, és máris a hivatalos és ingyenes uniós információk és kiadványok tárháza áll rendelkezésükre, ráadásul saját nyelvükön, azaz az Unió 23 hivatalos nyelvén. A videót elsősorban az interneten (az EU Bookshop, az EUTube, a YouTube stb. weboldalán) keresztül terjesztik majd, és kereskedelmi vásárokon fogják bemutatni.

2. pályázati feladat: TED – televíziós reklámfilm
A TED (“Tenders Electronic Daily” – naponta megjelenő elektronikus közbeszerzési értesítő) a “Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához” című kiadvány on-line változata, amelyben uniós közbeszerzési értesítések jelennek meg. A TED az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség közbeszerzési szerződéseivel kapcsolatos hivatalos információforrás. A TED használata ingyenes és egyszerű. Hetente ötször frissítik az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség új közbeszerzési értesítéseivel. A weboldal az alábbi címen található: http://ted.europa.eu

A filmnek tehát lényegében azt az üzenetet kellene közvetítenie, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) előtt több ezer üzleti lehetőség áll Európa-szerte, és bármelyik országban módjuk nyílik ajánlattételre (az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen belül). Ráadásul nyelvi korlátokkal sem kell megküzdeniük: a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatást mindenki a saját nyelvén (azaz az EU 23 hivatalos nyelvén és az EGT hivatalos nyelvein) olvashatja.

A televíziós reklámfilmmel az Európai Unió Kiadóhivatala a kkv-k üzleti döntéshozóit kívánja megcélozni. A nyertes pályaműveket a televízióban, valamint kereskedelmi vásárokon és az interneten (a TED, az EUTube, a YouTube stb. weboldalain) mutatják majd be.

A legfeljebb 30 másodperces televíziós reklámfilm legyen vidám, szórakoztató és fantáziadús, sőt, lehet akár merész is, fő, hogy az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen belül elnyerje a nagyközönség tetszését.

A filmek nyelvi változatai
A pályázóknak szem előtt kell tartaniuk azt a tényt, hogy a filmek célközönségének tagjai az EU 23 hivatalos nyelve közül bármelyiket beszélhetik. A filmet úgy kell kidolgozni, hogy az bármely uniós polgár számára érthető legyen, függetlenül attól, hogy az EU 23 hivatalos nyelve közül melyiket beszéli, vagy olyan megoldást kell alkalmazni, melynek segítségével a film nyelve könnyen megváltoztatható (pl. feliratozás vagy megváltoztatható beszédhang révén).

Az alábbi lehetőségek közül bármelyik választható, feltéve, ha biztosítja, hogy különböző nyelvi és kulturális háttérrel rendelkező emberek is követni tudják a történetet:

 • párbeszéd nélküli film,
 • kitalált nyelvet használó (vagy egyszerű verbális kifejezéseket alkalmazó) film,
 • többnyelvű párbeszédet tartalmazó film,
 • olyan, egynyelvű beszédhanggal elkészített film, amely lehetővé teszi más nyelvű beszédhangok alkalmazását is,
 • kizárólag feliratozást használó (azaz párbeszéd nélküli) film, ha a feliratozást a történet vagy a stílus művészeti szempontból indokolttá teszi.

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy a filmben nem szerepelhet egyszerre túlzott mennyiségű párbeszéd és túlzott mennyiségű feliratozás.
Annak érdekében, hogy a résztvevők jobban megértsék, milyen filmek készíthetők a nyelvi egyetemességre vonatkozó, fent ismertetett követelmény betartása mellett, kérjük, látogassanak el a verseny weboldalára (http://publications.europa.eu/contest/film/index_hu.htm).

A pályázat általános feltételei és a technikai előírások

A pályázat általános feltételei

A versenyben bármely olyan oktatási intézmény részt vehet, amely az EU 27 tagállamának vagy az EGT országainak valamelyikében működik, és a részvételét a nemzeti jog nem tiltja vagy nem korlátozza.

Az oktatási intézmények által beküldhető pályamunkák száma sem az EU Bookshop népszerűsítésére szolgáló internetes videó, sem a TED-ről szóló televíziós reklámfilm esetében nem korlátozott.

A filmnek eredeti műnek kell lennie, amely kifejezetten erre a versenyre készült.

A film nem sérthet kiadással kapcsolatos jogokat, egy élő vagy elhunyt személy magánélethez való jogát, személyiségi jogokat vagy tulajdonjogot. A filmnek nyilvános fórumon való közlésre alkalmasnak kell lennie, és nem fordulhat elő benne meztelenség, káromkodás, fenyegetés vagy erőszak. A versenyben nem vehetnek részt azok a filmek, amelyek nemzeti, nemi, faji, etnikai, vallási hovatartozás, fogyatékosság, kor vagy nemi irányultság alapján történő diszkriminációt közvetítenek.

A filmeket legkésőbb 2011. január 17-én, közép-európai idő szerint 23:59:59-ig (a feladás időpontja, a postabélyegzőn szereplő dátum vagy a feladóvevényen szereplő időpont) fel kell tölteni és postára kell adni. A filmeket a feltöltést és postázást követően nem lehet megváltoztatni vagy átszerkesztve újra elküldeni. Lásd “A pályamunkák benyújtása” című részt.

Az Európai Unió Kiadóhivatalának dolgozói és azok családtagjai nem vehetnek részt a versenyben.

A filmekre vonatkozó technikai előírások

1. pályázati feladat: EU Bookshop

Az EU Bookshopot népszerűsítő filmet (melynek időtartama legfeljebb egy perc lehet) az alábbi formátumok egyikében kell elküldeni: QuickTime tömörítetlen fájl, MPEG 2, H.264/MPEG-4, AVI tömörítetlen fájl.

A pályázóknak ezenfelül a filmet DVCAM kazettán is el kell küldeniük.
A filmnek feltűnő helyen meg kell jelenítenie a TED logóját és a közreműködők felsorolásánál a Kiadóhivatal logóját. Ezekhez a logókhoz a regisztrációt követően biztosítunk hozzáférést (lásd a lenti 33. pontot).

2. pályázati feladat: TED
A TED-re vonatkozó televíziós reklámfilm esetében a pályázók eldönthetik, hogy videokazettát vagy digitális adathordozót használnak.

Videokazetta esetében a kötelező formátum: Digital Betacam PAL (16:9 anamorf [PAL-D1]; ITU-R BT.601/656); a hang AES/EBU szerint digitalizált, +6 dBu maximális jelszinttel; az időkód (VITC és LTC azonossága) növekvő és megszakítás nélküli legyen.
Digitális küldésnél a szükséges formátum: MPEG 2 50 Mbits/s adatátviteli sebességű, képkockán belüli (I-frame-only) 4:2:2, “profile at main level”.
A pályázóknak ezen felül a filmet DVCAM-kazettán is be kell nyújtaniuk.

A televíziós reklámfilmnek feltűnő helyen meg kell jelenítenie a TED logóját és a közreműködők felsorolásánál a Kiadóhivatal logóját. Ezekhez a logókhoz a regisztrációt követően biztosítunk hozzáférést (lásd a lenti 33. pontot).

Garanciák és tulajdonjogok
A pályázók szavatolják, hogy ők a film eredeti szerzői (ideértve a képeket, grafikákat, diákat stb.). A pályázók szavatolják, hogy ők rendelkeznek a filmre és a filmben felhasznált összes elemre – köztük a zenére – vonatkozó tulajdonjoggal, így jogosultak az Európai Unió Kiadóhivatalának a 26. pont szerinti felhasználói jogot biztosítani. Ha a pályázók nem tulajdonosai a filmben felhasznált összes elemnek, akkor szavatolniuk kell, hogy beszerezték a tulajdonosoktól az összes szükséges engedélyt, és hogy az Európai Unió Kiadóhivatala semmilyen harmadik fél jogait nem sérti a filmnek a 26. pont szerinti felhasználásával.

Az Európai Unió Kiadóhivatala nem vállal felelősséget azokért a vitákért, amelyek a pályázók és harmadik felek között adódnak a film szerzői jogaival összefüggésben.

A jelentkezők szavatolják, hogy beszerezték az összes szükséges jogi, érvényes és létező engedélyt a filmben megjelenített személyektől vagy azok meghatalmazott képviselőitől.

A film benyújtásával a jelentkezők egyetértésüket nyilvánítják ki, hogy az Európai Unió Kiadóhivatala felhasználhatja a filmet promóciós tevékenységei során (televíziós és internetes megtekintés, illetve vetítés kereskedelmi vásárokon és standokon). Az Európai Unió Kiadóhivatalának jogában áll a filmet felhasználni, sugározni, bemutatni, vágni és megváltoztatni részben vagy teljes egészében. Az Európai Unió Kiadóhivatala dönt arról, hogy kíván-e élni ezekkel a jogokkal, és hogy miként szándékozik azokat gyakorolni.

A név, valamint a filmhez kapcsolódó szerzői jog és valamennyi egyéb szellemi tulajdonjog a pályázók kizárólagos tulajdonát képezi. Az Európai Unió Kiadóhivatala tényként ismeri el és hivatkozásaiban is úgy utal a filmekre, mint a jelöltek saját alkotásaira, amely a tulajdonukat képezi.

Bár a jelentkezőknek új filmtartalmat kell létrehozniuk, ingyenesen felhasználhatják az Európai Bizottság Audiovizuális Szolgálata által rendelkezésre bocsátott filmfelvételeket és fényképeket, a szerzői jogokra vonatkozó tájékoztatóban foglalt feltételek betartása mellett. Az anyag az alábbi webhelyen érhető el: http://www.ec.europa.eu/avservices. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyagokkal való visszaélés esetén a bírálóbizottság kizárhatja a jelentkezőt a versenyben való részvételből.

A pályázók szavatolják, hogy az EU Bookshop, a TED és az Európai Unió Kiadóhivatala logóit kizárólag a filmben használják fel. Szavatolják továbbá, hogy az Európai Unió Kiadóhivatala előzetes engedélye nélkül semmilyen módon nem használják fel újra ezeket a logókat.

Személyes adatok
A pályázatokat számítógép dolgozza fel. Valamennyi személyes adat (nevek, címek, stb.) feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történik (HL L 8., 2001.1.12.).

A regisztrációs űrlap (32. pont) kérdéseire adott válaszok szükségesek a verseny lefolytatásához, és feldolgozásukat a verseny tekintetében illetékes felelős osztály (az elérhetőségekkel kapcsolatban lásd a 34. pontot) kizárólag e céllal végzi majd el. A pályázók bármikor kérhetik ezen adatok megtekintését vagy módosítását, vagy személyes adataik feldolgozásával összefüggésben bármikor panaszt emelhetnek az európai adatvédelmi biztosnál.

Regisztráció
A versenyre történő regisztrációhoz a pályázóknak on-line regisztrációs lapot kell kitölteniük, amelyben kijelentik, hogy egyetértenek a versenyfeltételekkel. A regisztrációs lap az alábbi webhelyen érhető el: http://publications.europa.eu/contest/film/index_hu.htm

Miután a regisztrációs űrlap beérkezett az Európai Unió Kiadóhivatalához, a pályázók visszaigazolást kapnak a regisztrációról, és egy linket ahhoz a weboldalhoz, ahonnan letölthetik az EU Bookshop, a TED és az Európai Unió Kiadóhivatala logóit.

A pályamunkák benyújtása
A jelentkezőknek a filmet vagy filmeket interneten keresztül és postai úton is be kell nyújtaniuk az alábbiak szerint.

Interneten keresztül:
A film vagy filmek interneten keresztül történő benyújtásához a pályázóknak az Európai Unió Kiadóhivatalának fájlok fogadására kijelölt weboldalát kell használniuk. Ahhoz, hogy megkapják a webhely eléréséhez szükséges linket, a felhasználói nevet és jelszót, a pályázóknak legkésőbb 2011. január 14-ig (közép-európai idő szerint 23:59:59-ig) e-mailt kell küldeniük az alábbiakban megadott e-mail címre, hivatkozva oktatási intézményükre és a kapcsolattartó személy nevére.
EU Bookshop: OP-EUB-FILM@publications.europa.eu
TED: OP-TED-FILM@publications.europa.eu

A pályázóknak legkésőbb 2011. január 17-ig kell feltölteniük a filmeket a fájlok fogadására megadott honlapon.
A pályázók a fájlok fogadására megadott webhely elérhetőségi adataival együtt egy szerzői jogi nyilatkozatot is kapnak, amelyet kinyomtatva, aláírással ellátva és a filmek fizikai verzióját vagy verzióit mellékelve kell visszaküldeniük az alábbi címre.

Postai úton:

A pályázóknak a filmek fizikai verzióját vagy verzióit az aláírt nyilatkozattal együtt legkésőbb 2011. január 17-ig (a feladás időpontja, a postabélyegző dátuma vagy a feladóvevényen szereplő időpont) kell elküldeniük az alábbi címre:

Film contest
Promotion and communication section (FISR)
Publications Office of the European Union
2, Rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

A díjak és odaítélésük kritériumai

Az Európai Unió Kiadóhivatala a díjnyertes filmeket az alábbi művészeti és technikai kritériumok alapján fogja kiválasztani:

 • eredetiség, kreativitás, művészeti és esztétikai megközelítés;
 • alkalmasság a 6. és 8. pontban meghatározott fő üzenet közvetítésére a megadott célcsoportoknak, függetlenül a nemzeti és helyi kultúráktól, illetve hagyományoktól;
 • nyelvi egyetemesség;
 • a végtermék technikai minősége;
 • alkalmasság különböző platformokon történő felhasználásra (internet, kereskedelmi vásárokon használt kivetítők, televízió).

Az Európai Unió Kiadóhivatala fenntartja a jogot a verseny feltételeinek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására, kiterjesztésére vagy leszűkítésére, illetve a verseny felfüggesztésére vagy lezárására. Az Európai Unió Kiadóhivatala a változásokról internetes oldalán keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.

Mindkét pályázati feladat esetében a nyertes filmek 5000 euró, a második helyezést elérő filmek 3000 euró, a harmadik helyen végzett filmek pedig 1000 euró díjazásban részesülnek. A díjak mindegyike átalányösszeg. A filmgyártás költségeit vagy bármely egyéb kiadást a pályázónak kell állnia.

A díjat a nyertes tanulók, illetve hallgatók oktatási intézményének bankszámlájára utaljuk majd. A nyerteseknek jogi azonosító formanyomtatványt és pénzügyi azonosító formanyomtatványt küldünk, amelyeket a nyertes oktatási intézmény vezető testületének kell kitöltenie és aláírnia, majd visszaküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának az igazoló dokumentumokkal együtt.

Amennyiben a nyertesek (nyertes oktatási intézmények) kiértesítése nem lehetséges, vagy nem nyújtják be a kért dokumentumokat, a díj visszavételére kerül sor.

Az úti- és szállásköltségeket filmenként legfeljebb három résztvevő részére térítjük vissza; a visszatérítésre a díjkiosztó ünnepség alkalmával, a hatályos európai uniós szabályoknak megfelelően kerül sor.

Kiválasztási eljárás és ütemterv
Egy pártatlanul eljáró bírálóbizottság mindkét pályázati feladat tekintetében kiválasztja a három legjobb filmet. A filmek készítőinek neve a bírálóbizottság döntéséig titokban marad.

A bírálóbizottság tagjainak nevét a verseny weboldalán – kizárólag tájékoztatási céllal – közzéteszik. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a bírálóbizottság összetételét megváltoztassák annak függvényében, hogy a tagok rendelkezésre állnak-e.

A verseny ütemterve a következő.

 • A verseny kezdete: 2010. június
 • A film feltöltéséhez szükséges felhasználói névhez és jelszóhoz való hozzájutás határideje: 2011. január 14.
 • A filmek elküldésének határideje (a Kiadóhivatal weboldalára való feltöltés időpontja és a postabélyegzőn szereplő dátum): 2011. január 17., közép-európai idő szerint 23:59:59
 • A bírálóbizottság ülésének időpontja: 2011. január (változhat)
 • Díjkiosztó ünnepség: 2011. február (változhat)

A szabályok elfogadása
A versenyen való részvétellel és az Európai Unió Kiadóhivatalának weboldalán történő regisztrációval a pályázók egyúttal elfogadják, hogy tiszteletben tartják a versenyre vonatkozó szabályokat és az Európai Unió Kiadóhivatalának döntéseit.

Letölthető dokumentumok

TED notice
Contest description
FAQs
Registration form

További információ
A pályázók az itt olvasható információkon kívül további tájékoztatást az Európai Unió Kiadóhivatalának alábbi weboldalán találhatnak:
http://publications.europa.eu/contest/film/index_hu.htm
illetve a következő e-mail címen kérhetnek:
OP-INFO-FILM@publications.europa.eu

A versenyről szóló értesítés a http://ted.europa.eu weboldalon, a 2010/S 110-166081 dokumentumszám alatt olvasható (közzététel időpontja: 2010. június 9.).

Lights, camera, action!

Win a prize for your school or university by making promotional films for the Publications Office of the European Union!

The Publications Office of the European Union is calling on the creativity and technical skills of young people studying subjects such as communication and film for the production of short, fun and entertaining promotional films on two of its services: EU Bookshop and Ted (Tenders Electronic Daily).

The contest is open to all educational establishments based in one of the 27 EU Member States or an EEA country.

The winning film for each of the two services will be awarded € 5 000, the films in second place will be awarded € 3 000, and those in third place will receive € 1 000.

The winners and the runners-up will be invited to a special award ceremony at the Publications Office in February 2011 at our offices in Luxembourg.

The deadline for submissions is 17 January 2011.

Forrás: http://publications.europa.eu/