nfü pályázatok Archive

TÁMOP-3.2.3/09/2-Építő közösségek-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör

A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba.

DAOP-5.1.2/A-Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése

A támogatás célja: hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely beavatkozások során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően, és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.

Te mit építenél, mit változtatnál a városodban, ha az Európai Unió adna rá pénzt?-rajzpályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által szervezett rajzpályázatban kizárólag azok a magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a Pályázat időtartama alatt a) lerajzolják vagy lefestik, hogy mit építenének vagy változtatnának meg településükön Európai Uniós pályázati pénzből  és elküldik postai úton az „NFÜ – rajzpályázat” 1539, Budapest, Pf.: 914. címre vagy c) eljuttatják e-mailben az nfurajz@emgmedia.hu címre és

Késedelmi kamatot fizet az NFÜ a támogatottaknak

A gazdasági világválság idején a fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak még fontosabbá válik a pontosság és a megbízhatóság. A Kormány és fejlesztéspolitikáért felelős szerve, az NFÜ mindent megtesz azért, hogy a támogatásban részesülő pályázók a lehető legkevesebb kárt szenvedjék a pénzpiacok krízise miatt.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu