palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Késedelmi kamatot fizet az NFÜ a támogatottaknak

A gazdasági világválság idején a fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak még fontosabbá válik a pontosság és a megbízhatóság. A Kormány és fejlesztéspolitikáért felelős szerve, az NFÜ mindent megtesz azért, hogy a támogatásban részesülő pályázók a lehető legkevesebb kárt szenvedjék a pénzpiacok krízise miatt.
Ennek megfelelően a jövőben késedelmi kamatban részesülnek azok a nyertes pályázók, akik számára a támogató saját hibájából eredően késve fizeti meg az esedékes támogatást.

A gazdasági válság és a pénzügyi források világméretű elapadása idején különösen megnő a fejlesztéspolitika szerepe, felértékelődik az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások jelentősége. Ebben az időszakban nagy nyomás nehezedik az intézményrendszerre, szaporodnak feladatai és megnő a felelőssége, nagyobb és gyorsabb munkát vár el tőle a közvélemény. Ezt az igényt ismerte el jogosnak a kormány a 281/2006. (XII. 23.) kormányrendelet módosításával és a késedelmi kamat bevezetésével.

A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló említett kormányrendelet 2009. április 1-jei módosulásával ugyanis a jövőben késedelmi kamat illeti meg a nyertes pályázókat abban az esetben, ha a kifizetési határidő elmulasztása a támogatónak, azaz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és közreműködő szervezeteinek felróható okból történik.

A késedelmi kamat alapja a fizetési határidőn túl kifizetett számla támogatástartalma, mértéke a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség nemcsak a 2009. április 1. után, hanem az azt megelőzően megkötött támogatási szerződésekre is vonatkozik.

Késedelmi kamatra az a nyertes pályázó jogosult,

akinek a benyújtott kifizetési igénye formailag, tartalmilag megfelelő,
akinek nincsen köztartozása,
aki a kifizetési igényéhez kapcsolódóan eleget tesz a jogszabályi, pályázati kiírásban vagy támogatási szerződésben rögzített egyéb feltételeknek,
aki ellen nincs folyamatban szabálytalansági vagy más, kifizetés felfüggesztésével járó eljárás.

A késedelmi kamat esedékességéről és összegéről az érintett projekt végrehajtásáért felelős kedvezményezett levélben kap tájékoztatást. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a kedvezményezetti értesítést másolatban megkapja a késedelmi kamat jogosultja (szállító, illetve az engedményes) is.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szándéka szerint a késedelmi kamat is hozzájárul ahhoz, hogy olyan pénzügyi védőháló jöjjön létre a vállalkozások és pályázók számára, amely sikerre viszi a fejlesztéseket, és meggátolja a projektek kudarcát.
(NFÜ)