palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Balassi Intézet pályázata fiatal fordítók számára

A Balassi Intézet tíz hónapos, ösztöndíjas műfordítói képzést indít nem magyar anyanyelvű, külföldi állampolgárok részére, akik a jövőben a magyar kultúra terjesztését, magyar irodalmi művek fordítását szeretnék választani hivatásukként. A kurzus feltételezi, hogy a hallgatók jó magyar nyelvtudással és alapos magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkeznek. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!

A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit. A Felnőttoktatási Akkreditációs Tanács által jóváhagyott 10 hónapos képzés sikeres elvégzését a Balassi Intézet magyar és angol nyelven kiállított tanúsítvánnyal igazolja.

A képzés során a hallgatók szemináriumi munka keretében megismerkednek a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Ezen kívül emelt szintű magyar nyelvi oktatásban vesznek részt. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) rendszeresen ellenőrzi. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

A képzés szeptembertől júniusig tart és két szemeszterből áll. A 13 hetes őszi és 15 hetes tavaszi szorgalmi időszakban a kurzusok látogatása kötelező. A heti óraszám 20 óra.

A képzés részletes ismertetése az intézet honlapján található: www.balassi-intezet.hu

A hallgatói keretszám: 10 fő.

Pályázhatnak: nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező, vagy a 2008/2009-es tanévben diplomát szerző külföldi állampolgárok. Korhatár: 35 év.

A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 38 000 HUF/hónap ösztöndíj
 • ingyenes tananyag
 • diákigazolvány
 • egészségbiztosítás (kivéve az EGT és Horvátország állampolgárait.) Az egészségbiztosítás nem vehető igénybe fogszabályozásra, fogpótlásra, plasztikai műtétekre és előre tervezett műtéti beavatkozásokra.).
 • térítésmentes kollégiumi férőhely

A hallgatónak vállalnia kell:

 • beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét: 1.960 HUF
 • az étkezés és a közlekedés költségét. (Ezt az ösztöndíj körülbelül egynegyed részben fedezi.)
 • 1.500 HUF kaució az intézeti belépőkártyáért
 • 5.000 HUF kaució a kollégiumba történő beköltözéskor

A jelentkezés módja:

Jelentkezni postai úton lehet a jelentkezési lap kitöltésével 2009. március 30-ig, a Balassi Intézet címén (Budapest 1519 Pf. 385) A borítékra kérjük ráírni: “MŰFORDÍTÁS”

A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2009. május 15-ig értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • jelentkezési lapot,
 • szakmai önéletrajzot, amelyben ismerteti egyetemi tanulmányait (hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen), eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit,
 • publikációs listát fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítást, legalább 5-10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről (kérjük, a szöveg eredetijét is mellékeljék),
 • diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori hallgatók esetében az index, bizonyítvány hiteles másolatát,
 • munkatervet, a pályázó szakmai tervét arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, és a későbbiekben a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni,
 • ajánlást (egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleményét) a pályázó eddigi szakmai munkájáról,
 • az útlevél másolatát.

Kérjük, hogy – a pályázat beadásának határidejéig – oldja meg az intézet honlapján (www.balassi-intezet.hu) található online nyelvi szintfelmérő teszt közép-, ill. felsőfokú feladatsorát.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:

 • Oktatás, tananyagok: 660.000 HUF
 • Kollégiumi szállás:
  • 270.000 HUF (2 ágyas szoba, 10 hónapra)
  • 190.000 HUF (3 ágyas szoba, 10 hónapra)

Az intézet az önköltséges hallgatókkal is hallgatói jogviszonyt köt a képzés időtartamára, így őket is megilleti a kedvezményekre (közlekedési bérlet, vonatjegy, múzeumi belépők, egyes könyvesboltokban könyvek, egyes mozikban jegyek kedvezményes áron) jogosító diákigazolvány.

További tájékoztatás a Balassi Intézet Tanulmányi Irodáján (Budapest I. kerület, Somlói út 51. 243. szoba) kapható, illetve az intézet honlapján olvasható.