palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Szentendrei Skanzen projektje „Múzeumok Mindenkinek Programja” címmel indul uniós támogatásból

Az Európai Unió támogatásával 2008 és 2013 között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának koordinálásával, a „Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés” című projekt keretében korszerű, a nemzetközi trendeknek megfelelő színvonalú, szemléletváltást generáló szakmai tevékenység bontakozik ki. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló projekt támogatási szerződését  március közepén írták alá Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.A Múzeumok Mindenkinek Program a kulturális örökség javainak széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tételét, bemutatását segítő múzeumpedagógiai eszközök modernizációját, fejlesztését célozza.

A fejlesztések nyomán a kultúraközvetítés (ezen belül kiemelten a múzeumpedagógiai szolgáltatások) modern módszereit alakítják ki, és alkalmazzák a múzeumok. Nyitott és látogatóbarát intézményekként célorientált együttműködési és információs hálózatba szervezve közösségi szerepüket tovább erősítik.

A múzeum az egész életen át tartó tanulás helyszíne. A tanulás iránt elkötelezettek számára az önálló tanulást kínálja, a gyengébb képességűeket és az elutasítókat pedig a kíváncsiság és a kreatív környezet a tanulás felé vezeti. A pedagógusok számára – az élményeken túl – saját önképzésük, illetve szervezett továbbképzésük egyik fontos helyszíne lehet a múzeum.

A Múzeumok Mindenkinek Program – innovatív múzeumpedagógia segítségével – áthelyezi a hangsúlyt a tudásról, az ismeretek megtanulásáról a képesség és készség fejlesztésére, a motiváltság kialakítására. Segítséget nyújt a tanulók sajátos, egyéni igényeihez való igazodáshoz, a tanulási környezet sokféleségének és a tanítás individualizálásának eléréséhez.

Nem új keletű gondolat és gyakorlat sikeresen felhasználni az iskolai oktatás és nevelés eszköztáraként kulturális örökségünk tárgyi emlékeit. Napjainkban azonban múzeumaink ismét jobban kezdenek odafigyelni a közoktatással való lehetséges együttműködésekre. Kiállításokat, oktatási programokat, műhelyfoglalkozásokat ajánlanak különböző korcsoportok igényeinek, elvárásainak megfelelően. Keresik a lehetőségeket, hogy a tanulók ne felületes benyomással, hanem egy tartalmas, érdekes, izgalmas múzeumi óra emlékével távozzanak a múzeumból, azzal az érzéssel, hogy oda még vissza kell menni. Az iskolán kívüli program jelentősen javítja a gyermekek kommunikációs képességét, segíti a kooperatív tanulást, a csoportmunkát. A múzeumi tárgyak megfelelő szakember interpretálásával, nagymértékben képesek növelni a tanulás hatásfokát.

Ez az együttműködés természetesen az oktatási helyszínné váló múzeum számára is előnyös, hiszen megváltozik a társadalomban betöltött helye, módosul a vele kapcsolatos értékítélet, emelkedik a látogatószám, ismétlődő tevékenység lesz a múzeumlátogatás, a kulturális szolgáltatások részévé válik és növekszik az intézmény korszerű működtetésébe visszaforgatható bevétel.

Az elvárásoknak azonban jelenleg sok múzeum sem kínálatában, sem pedig általánosan poros, unalmas és szigorúan fegyelmezett környezetet sugalló imázsával nem tud megfelelni. A Múzeumok Mindenkinek Program országos szinten kívánja a múzeumok megújítását támogatni, hogy azok képesek legyenek korszerű kiállításokat, látogatóbarát és iskola-barát környezetet, élmény-gazdag programokat és szórakoztatva oktató, magas szintű szolgáltatásokat nyújtani.

A projekt célja

Átfogó cél:

A kompetencia-fejlesztő közoktatás érdekében újszerű múzeumpedagógiai megoldások, valamint a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködések kialakítása.

Projekt célok:

  • A múzeumok formális, informális, non-formális oktatási szerepvállalásának elősegítése módszertanként szolgáló akkreditált múzeumpedagógiai képzési programok kidolgozásával.
  • A múzeumpedagógia területén kompetenciafejlesztő pedagógusok és múzeumi szakemberek számának növelése tematikus képzések révén.
  • Közoktatási és muzeális intézmények közötti együttműködés megteremtése koordinációs hálózat által.
  • Múzeumi kultúraközvetítés és iskolák által megvalósuló múzeumhasználat modern módszertanának és jó gyakorlatainak elterjesztése, nyomtatott és elektronikus szakmai anyagok közzététele.

A projekt tartalma

A Múzeumok Mindenkinek Program kiemelt projekt tartalmazza a múzeumok formális, non-formális, informális oktatási partner szerepének, „iskola-barát” megújulásának módszertani megalapozását, disszeminációját, koordinálását, valamint pedagógusok és múzeumi szakemberek továbbképzését. Általa a múzeumok az iskolákkal együttműködve még aktívabban kapcsolódhatnak be a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, a társadalmi integráció, valamint kohézió erősítésébe. A kultúraközvetítés (ezen belül kiemelten a múzeumpedagógiai szolgáltatások) modern módszereit kialakítva, alkalmazva, célorientált együttműködési és információs hálózatba szervezve, közösségi szerepüket tovább erősítik a múzeumok, nyitott és látogatóbarát intézményekként. A Múzeumok Mindenkinek Program az 1997. évi CXL. törvényben megfogalmazott komplex múzeumi feladatrendszeren belül a kulturális örökség javainak széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tételét, bemutatását segítő múzeumpedagógiai eszközök modernizációját, fejlesztését célozza.

A projekt finanszírozása

TÁMOP 3. prioritás kiemelt projekt támogatása (100%): 438.233.032 Ft

A projekt tevékenységei

Módszertani fejlesztés:

Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozása; „Múzeumok a közoktatás szolgálatában” módszertani megfogalmazása; „Múzeumpedagógiai módszerek európai gyakorlatának adaptációja” módszertani megfogalmazása; „Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában” című fejlesztési tervek elkészítése

Képzések:

10 módszertani továbbképzési, oktatási program kidolgozása, akkreditálása, lebonyolítása: Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! – projektmódszer a múzeumpedagógiában; Iskolák és múzeumok partnersége – pedagógus továbbképzés Pedagógusképzők képzése – múzeumok közoktatási hasznosítása; „Érted?! – Értem!” – Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?; Múzeumi vezetői ismeretek; Iskolabarát múzeumi környezet; Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában; Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában; Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban; Oktatási célú múzeumi kiadványok – A feladatlaptól az online múzeumi csoportmunkáig.

Intézményi akkreditáció: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum akkreditált felnőttképzési intézmény minősítéssel rendelkezik.

A képzés feltételeinek megteremtése:

A képzési tevékenység a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatási épületében lévő különböző oktatási helyszínein (konferenciaterem, szemináriumi, ill. tanácskozó termek) a Csilléry Klára Oktatóközpontban zajlik. A hallgatók elméleti ismereteinek és gyakorlati tapasztalatainak gyarapítását szolgálják az állandó és időszaki kiállítások, a látványtár, a szakkönyvtár és az adattár is.

Koordinátori hálózat fejlesztése:

megyei, illetve regionális koordinátorok toborzása, képzése; megyék és régiók közötti hálózatépítés, múzeumközi munkacsoport létrehozása; szakmai műhelyek szervezése és egyéb szakmai együttműködések kialakítása; országos múzeumpedagógiai akciók végrehajtásának mentori támogatása és együttműködési megállapodások keretében múzeumpedagógiai pályázatok támogatása; közreműködés 10 mintaprojekt megvalósításában

Disszemináció:

MMP nyomtatott szakanyagok disszeminációja: 10 képzés oktatási jegyzeteinek megjelentetése; kutatási jelentések, módszertani fejlesztések kiadvány formájában történő megjelentetése; elektronikus szakanyagok disszeminációja: MMP e-portál létrehozása; E-publishing keretében: MMP képzési segédanyagok, esettanulmányok, és Tudástár folyamatos bővítése; E-közösségi felület kialakításával interaktív webes tartalmak létrehozása: e-hírlevél, fórum, GYIK, rendezvénynaptár, szakértői adatbázis; E-learning keretrendszerben képzési segédanyagok megjelentetése, e-learning kurzusok indítása kísérleti jelleggel.
(OKM)