palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bristol-Myers Squibb Alapítvány pályázata

Bristol-Myers Squibb Alapítvány pályázatA rosszindulatú daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos egyenlőtlenségek csökkentése Közép- és Kelet-Európában (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Oroszország). FÓKUSZBAN A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁPOLÁS: KÉPZÉS ÉS KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ELÉRÉSÉÉRT.


BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2010. JÚNIUS 8.

1. CÉLKITŰZÉS
Az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Bristol-Myers Squibb Alapítvány független jótékonysági szervezet, amely amellett kötelezte el magát, hogy világszerte elősegítse az egészségügyi egyenlőtlenségek mérséklését. Ezt úgy próbálja meg elérni, hogy a közösségi egészségügyi ellátás és a közösségi gondozó szolgálatok fejlesztését, valamint a betegeknek és a közösségeknek a súlyos betegségek elleni küzdelembe való bevonását célozza meg.
Az Alapítvány támogatási összegei és partnerkapcsolatai 2007 óta a daganatos betegségek Közép- és Kelet-Európában tapasztalható egyenlőtlenségeinek kezelésére irányulnak, mégpedig olyan projektek keretein belül, amelyek FÓKUSZÁBAN A KÜLÖNBÖZŐ igények széles köre található, mint például pszichoszociális támogatás, a betegséggel kapcsolatos információk, palliatív kezelés, kezelések koordinációja, valamint a daganatos betegségek kezelésének értékelése. Ezekkel a programokkal az Alapítvány és partnerei a daganatos megbetegedések által aránytalanul nagy mértékben érintett csoportok (többek között a szegények, az etnikai kisebbségek és a daganatkezelési szolgáltatásokhoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkező vidéki közösségek) számára nyújtott ellátással kapcsolatos innovációk és fenntartható fejlesztések kidolgozását, irányítását és kiértékelését végzik. Bizonyos esetekben az innováció egy új ellátási szempont, máskor pedig egy új eszköz az ellátás kiterjesztésére vagy a lakosság elérésre tett törekvés. Az Alapítvány eddig Romániában, Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban nyújtott támogatást különböző projektekhez.

A 2010 ÉVI pályázati felhívás Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Oroszországban megvalósítandó projektekre vonatkozik. Az Alapítvány két éven keresztül, legfeljebb 150 000 amerikai dollárral támogat öt olyan innovatív és fenntartható projektet, amelyek javítják, kiterjesztik és/vagy fejlesztik:

 • a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos ápolási szaktudást és kapacitást onkológiai specializált és általános nővérek körébe
 • a közösségi összefogásokat, amelyek kapcsolatot teremtenek az ápolók és a betegszervezetek, egészségügyi szolgáltatók, közösségi csoportok, civil-, szakmai- és vallási szervezetek között.

A projekteknek hátrányos helyzetű lakossági rétegeket kell megcéloznia és témaköre bármely, a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos ismeretterjesztés, megelőzés és kezelés.

2. HÁTTÉR
A rosszindulatú daganat Európában a második leggyakoribb halálok, és továbbra is jelentős közegészségügyi probléma (EUROSTAT 2006). Európában évente összesen 3 millió új daganatos megbetegedés és 1,7 millió halálozás fordul elő

 1. A közép- és kelet európai országokban a betegség előfordulási- és a halálozási mutatók rosszabbak, mint az EU15-ben
 2. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján a rosszindulatú daganatok az európai régióban 2002-ben a betegségteherhez 11%-kal járultak hozzá, és az összhalálozás 20%-ában szerepeltek halálokként (leggyakrabban a légcsövet, a hörgőket és a tüdőt érintve). A daganatos megbetegedésekről való ismeretek hiánya az átlaglakosság körében, a megelőzés hiánya és a szűrések korlátozottsága, valamint az egészségügyi ellátásokra költhető pénzek korlátozott volta okozzák elsősorban az elmaradást.

Az onkológiai centrumokban, korházakban, klinikákon dolgozó nővérek kritikus szerepet játszanak a daganatos megbetegedések kezelésében, kontrolljában és a gondozásban. A megfelelő tréning és edukáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a nővérek, legyenek szakképzettek vagy szakképzetlenek, magabiztosan tudjanak daganatos megbetegedésben szenvedő betegeket oktatni és minőségi ápolási szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a betegség életciklusa mentén. Ugyanakkor számtalan közösségi szintű szervezet (korházak, betegszervezetek, közegészségügyi osztályok) képes összefogni a nővérekkel, valamint tudásukat és tapasztalatukat hasznosítani azzal a céllal, hogy fokozni lehessen az elérést, a minőséget, az orvosi, támogató és edukációs szolgáltatások hatékonyságát, amelyeket a közösségnek nyújthatnak.

1 Coleman, M.P. responding to challange of cancer in Europe (2008)

2 Zatakksi, W. Closing the gap: cancer in Central and Eastern Europe in European Cancer Journal 44 (2008)

3. KÖZÉPPONTBAN A KÖZÖSSÉGI SZINTŰ ELLÁTÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ

A projekteknek a következő megközelítések közül legalább az egyiket szem előtt kell tartaniuk:

 • a daganatos betegségek szűrésének és diagnosztikájának minőségével és időzítésével, valamint a daganatkezelési szolgáltatások irányításával kapcsolatos szisztematikus, tudományos megközelítés és fejlesztés;
 • innovatív közösségi oktatás és bevonási modellek kifejlesztése és/vagy támogatása olyan közösségek esetén, amelyek korlátozottan férnek hozzá a daganatkezelési szolgáltatásokhoz, és amelyekben rossz a betegség várható kimenetele;
 • szakképzett, szakképesítés nélküli, általános és közösségi egészségügyi dolgozók oktatása és képzése a daganatos betegek észlelésével, gondozásával és kezelésével kapcsolatban.

A kedvezményezett célcsoportok többek között (de nem kizárólagos jelleggel):

 • szakképzett és szakképesítés nélküli közösségi egészségügyi dolgozók
 • rosszindulatú daganatok által aránytalanul nagy mértékben érintett társadalmi csoportok

A díjazottaknak minden év végén dokumentálniuk kell a kimenetelt és a jelentősebb eredményeket, a támogatott időszak lejártával pedig össze kell állítaniuk egy publikálható jelentést. Ennek a jelentésnek jelentősen hozzá kell járulnia a rosszindulatú daganatok megelőzésével, valamint a betegek ellátásával és gondozásával kapcsolatos egyre növekvő ismeretanyaghoz. A jelentések leközlésének és terjesztésének a tervezet részét kell képeznie, bár bizonyos esetekben ez az Alapítvánnyal együttműködve is megtervezhető.

4. ALKALMASSÁG
Regionális, nemzeti és helyi szinten működő, nem profitorientált és civil szervezetek, tudományos intézmények jelentkezhetnek erre a pályázatra. Különösen támogatjuk az olyan (például professzionális ápolási szervezetek és civil szervezetek közötti) társulások jelentkezését, amelyek értékesebbé teszik a tervezett programokat. A pályázat akkor is érvényes, ha a tervezett projekt már részleges támogatásban részesül. Több országot átfogó projektekkel kapcsolatos pályázatokat is várunk.
A kiválasztott intézményeknek, különösen a vezető szervezeteknek, igazolniuk kell korábbi közösségi és/vagy egészségügyi programok sikeres megvalósítását, és be kell mutatniuk, hogy képesek olyan innovatív ajánlások megtételére, amelyekkel a rosszindulatú daganatok által érintettek felvilágosíthatók a gondozásra és ellátásra vonatkozó egészségügyi programokkal és jövőbeni stratégiákkal kapcsolatban. A pályázati támogatásokért igen nagy a verseny, ezért a pályázóknak egy impozáns, jól dokumentált esetet kell bemutatniuk.
Az egyes pályázatok értékelése során általában a minőség, illetve a javasolt program potenciális hatása az elsődleges szempont.

5. A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani (hosszuk legfeljebb 12 oldal lehet), és azoknak a következőket kell tartalmazniuk:

 • a szükséglet bemutatását;
 • a projekt célkitűzését és rövid bemutatását;
 • a célcsoportot és földrajzi területet;
 • a tevékenységeket és azok menetrendjét;
 • az együttműködő partnereket (ha vannak), valamint az egyes partnerek pontos szerepét és felelősségét;
 • a projekt várható kimenetelét;
 • monitorizálást és kiértékelést; a sikeres pályázóknak rendszeresen be kell számolniuk a projektekről, és össze kell állítaniuk 6-havi, valamint egy végső jelentést;
 • fenntarthatósági tervet, például hogyan lesznek fenntarthatóak a szolgáltatások, lemásolhatóság, publikáció, pártfogási törekvések, az új kapacitások mobilizálása és partnerkapcsolatok;
 • az eredmények leközlésének és terjesztésének módját.

A sikeres pályázóknak a projekt végeztével össze kell állítaniuk egy publikálható jelentést.

Költségvetés

A költségvetésnek:

 • összefüggésben kell lennie a tevékenységekkel;
 • helyi pénznemben kell szerepelnie, de az évenként szükséges összeget amerikai dollárban is fel kell tüntetni;
 • évenkénti tételes lebontásban kell szerepelnie;
 • tartalmaznia kell a vonatkozó forrásokat.

A pályázati összeg felhasználása

A pályázati összeg a következők finanszírozására használható fel: a projekttel kapcsolatos bérköltségek;

 • adatelemzés;
 • kommunikáció és publikáció;
 • a projekttel kapcsolatos utazások;
 • a projekt közvetlen költségei;
 • közvetett költségek (a projekt bérköltségeinek legfeljebb 10%-a);
 • a támogatási összeg 75%-át pályázatban résztvevő kedvezményezett országban kell elkölteni; vagyis egy Brüsszeli székhelyű regionális szervezet csak a támogatási összeg 25%-át kaphatja meg, míg a célországban levő partner kapja a fennmaradó 75%-ot..

5.2.3 A pályázati összeg nem használható a következőkre:

 • épületek felépítésének, felújításának vagy megvásárlásának támogatására;
 • nagyobb berendezések vásárlására;
 • a projekt megvalósítása szempontjából nem elengedhetetlenül szükséges klinikai eszközök és kellékek vásárlására;
 • adósságcsökkentésre;
 • fejlesztési (adománygyűjtő) projektekre;
 • ösztöndíjakra és akadémiai tisztségekre;
 • orvosbiológiai kutatásokra.

A pályázó szervezet profilja és megfelelőségi nyilatkozata (legfeljebb három oldal)
Nyújtson áttekintést a pályázó szervezetről és az együttműködő partnerekről, kiemelve a következőket:

 • a jogi státuszt/irányítási szerkezetet;
 • a non-profit státust dokumentálása;
 • a tervezetthez hasonló projektekben való tapasztaltságot és szakértelmet.

6. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

 1. A pályázatok a következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra és pontozásra:
 2. A pályázat egészének minősége, és az, hogy a pályázat mennyire tükrözi a vonatkozó átfogó daganatmegelőzési és -ellátási kezdeményezések alapos ismeretét, illetve hogy mennyire építkezik ezek erősségeire. Világos programtervezet.
 3. A várható eredmények jelentősége és a projekt rövid távú hatása, a pályázatban meghatározott célkitűzések megvalósíthatósága, valamint az eredmények felmérésének és kiértékelésének lehetősége a támogatási időszak végén.
 4. Az adott intézmény elkötelezettsége, korábbi eredményei és annak bizonyítéka, hogy az intézmény egyedülálló szereppel bír a rosszindulatú daganatokkal és/vagy a leginkább fenyegetett társadalmi csoportokkal kapcsolatos problémák kezelésében.
 5. A pályázó intézmény, illetve a projektekben részt vevő osztályok vezetőinek bizonyított vezetői képessége és elkötelezettsége, valamint a projekt fenntarthatósága.
 6. A projektben részt vevő személyzet minősítése, tapasztalata és alkalmassága, valamint a költségvetési tervezet ésszerűsége.

7. A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSE
A pályázatok beküldési határideje 2010. június 8. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában fogadjuk el. Az angol nyelvű pályázatot a következő e-mail címre küldjék: bridgingcancercare@bms.com

Az elektronikus levél témájában tüntessék fel a projekt nevét és a pályázó szervezetet.

További kérdéseiket küldjék a következő e-mail címre: bridgingcancercare@bms.com

Az Alapítvány pályázataival és programjaival kapcsolatos további információkért látogassák meg honlapunkat: www.bms.com/foundation

8. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÁTUMOK

 • 2010. április 15.     A pályázat kezdete
 • 2010. június 8.     Benyújtási határidő
 • 2010. augusztus 15.     Válasz a pályázóknak
 • 2010. szeptember     A nyertesek kihirdetése

Letölthető dokumentumok

pályázat felhívás 2010

pályázati felhívás eng 2010

Noivalto-Fesztival_2023