palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat non-profit szervezetek számára

eupeva pályázatAz Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány pályázatot hirdet vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtására rendezvényekre, működési költségre és webes megjelenésre nonprofitok számára.

Az igényelt támogatás összege maximum 300 000 Ft lehet. A támogatás 50% önerőt igényel, tehát pl. 100 000 Ft önerőre 100 000 Ft támogatás kérhető. (Kivéve az alapítványunk által szervezett képzéseket, ezek esetében a megítélhető támogatás 100%.)

A támogatás felhasználható
nonprofit szervezetek közösségi rendezvényeinek, programjainak megvalósítására, nonprofit szervezetek nem bér jellegű általános működési költségeinek támogatására, bármilyen rendezvény vagy weblap megvalósítására, amely a pályázó profiljába illeszkedik. .

A pályázat tervezett támogatottjainak száma az összes kategóriában maximum 300 pályázó.

A pályázatra egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A pályázók a pályázat beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy támogatásuk esetén az alapítvány támogatásuk formáját és módját honlapján, nonprofit adatbázisokban és a partnerszervezetek adatbázisaiban rögzítse.

A pályázat formája: A pályázat az Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány Szeged, Széchenyit tér 9. (Magyar Államkincstár épülete) 6720 címre postai úton nyújtható be a www.eupeva.hu weboldalról letölthető egységes formanyomtatvánnyal.

A pályázat elszámolása: A pályázathoz csatolni kell a tervezett programok, rendezvények becsült költségvetését, a működési költségek tervezett pénzügyi tervét vagy a weblapkészítés árajánlatát. Ha a pályázat irreális adatokat tartalmaz, amelyek nem valós viszonyokat tükröznek, akkor a pályázatot automatikusan érvénytelenítjük.
A pályázat támogatottjai elszámolási kötelezettséggel rendelkeznek.

A pályázat részvételi feltétele: Pályázhat minden magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület.

Postára adási határidő: 2010. június 22.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

Erre a linkre >>> kattintva töltse le, majd töltse ki, és küldje el részünkre a pályázati adatlapot!

A pályázathoz kapcsolódó elérhetőségek megtalálhatók a www.eupeva.hu honlapon.

Forrás: www.eupeva.hu/