palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év támogatottja 2010

tesco_az-ev-tamogatottja-programA pályázat célja: Hátrányos helyzetű társadalmi csoport(ok) életminőségének javítását és/vagy társadalmi integrációját támogató programok megvalósítása. A kiíró egy nyertes pályázó számára biztosítja a teljes támogatási összeget. A támogatást egy konkrét, már létező, működő program, vagy a jelen pályázathoz igazodva kialakított és ennek keretében új kezdeményezésként megvalósítandó programhoz nyújtja.

Charity of the Year 2010 (Magyar címe: Az év támogatottja 2010)
Pályázók köre:     kiemelten közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok
Beadási határidő: 2010. május 3. 16.00 óra

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összege 20 millió Ft, azaz húszmillió forint.

A pályázaton igényelhető támogatás
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a szerződéskötést követően, két egyenlő részletben történik.

A Tesco a pályázat nyertese részére nyújtja a támogatást. A pályázatok értékelését a Tesco végzi. A pályázatnak egy nyertese lehet.

A nyertes pályázó köteles:

 • a programját 2010. július 1. és 2011. június 30. között megvalósítani;
 • a program megvalósítása közben a Tescót rendszeres időközönként, legalább kéthavonta írásban tájékoztatni a program előrehaladásáról, az eredeti tervekhez képesti eltérésekről, az esetlegesen felmerülő problémákról, és az ezek megoldására kidolgozott javaslatokról;
 • a program lezárását követően a programról írásbeli értékelést készíteni, amelyben beszámol a program eredményeiről;
 • a program lezárását követően személyes értékelő megbeszélésen részt venni a Tesco képviselőivel;
 • elősegíteni és aktívan közreműködni a Tesco programmal kapcsolatos kommunikációjában.

A pályázat benyújtása
Beadási határidő: 2010. május 3. 16.00 óra

Beadás helye: Tesco-Global Áruházak Zrt. Központi Iroda,
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

Az értékelés időpontja: 2010. május 7.
Az értékelés után kiválasztott 3-5 pályázó prezentációjának várható időpontja: 2010. május 10-11.

Eredményhirdetés várható időpontja: 2010. május 17.

Pályázati feltételek
Kizárólag országos kapcsolatrendszerrel rendelkező, 2008. január 1. előtt bejegyzett, és azóta folyamatosan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő, kiemelten közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázatait várjuk.

A)Pályázatot nyújthatnak be

 • civil szervezetek: alapítványok, egyesületek, szövetségek (kivéve pártok és szakszervezetek);
 • közhasznú társaságok;

amelyek:

 • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeinek képviseletét, helyzetük javítását, fejlődésük elősegítését vállalták fel létesítő okiratukban; vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban ezen csoportok ügyét kiemelt célként jelenítik meg;

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közé tartoznak többek között:

 • az értelmi fogyatékos személyek;
 • a mozgássérült, illetve egyéb fogyatékos személye  (pl. látás-, hallássérültek);
 • a tartós, illetve gyógyíthatatlan betegséggel élők;
 • a mélyszegénységben élők;
 • a gazdaságilag elmaradott kistérségekben, illetve a kistelepüléseken élők;
 • a romák;
 • az állami gondozottak, és az állami gondozásból kikerültek;
 • a hajléktalanok;
 • a menekültek;
 • a csonka családban nevelkedő gyermekek;
 • munkanélküli szülőkkel rendelkező gyermekek.

B)A pályázat érvényességének speciális szabályai:

Nem pályázhatnak:

 • nem bejegyzett alapítványok, egyesületek;
 • egyházi szervezetek és egyházakhoz kötődő alapítványok;
 • pártok, szakszervezetek;
 • pártok által alapított, illetve pártokhoz köthető alapítványok és egyesületek;
 • profitorientált szervezetek;
 • 2008. január 1-jét követően bejegyzett alapítványok, egyesületek;
 • magánszemélyek;
 • továbbá bármely szervezet:
 • szponzorációs vagy marketing célból;
 • működési költségek fedezése céljából;
 • orvosi kutatási célból.

C)A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

 • kitöltött pályázati adatlap;
 • a pályázó szervezet bemutatkozása;
 • a pályázó eddigi tevékenységi köreinek, eredményeinek összefoglalása; ezen belül:
 • a pályázó által eddig támogatott hátrányos helyzetűek számának közlése;
 • adatok arról, hogy a pályázó tevékenysége milyen területekre terjed ki (városok, megyék, kistérségek megjelölését kérjük);
 • konkrét elképzelések az együttműködés megvalósítására, éves programterv;
 • a Tesco számára biztosított megjelenési lehetőségek, a programban rejlő kommunikációs és PR érték bemutatása;
 • a program részletes költségvetése, a kért támogatás megjelölése és annak szöveges indokolása;
 • bejegyző végzés;
 • éves jelentés / beszámoló a 2008. évre vonatkozóan;
 • a pályázót működése során támogatásban részesítő támogató szervezetek vagy egyének listája.

Kérjük, hogy a pályázatot a fenti mellékletekkel egy eredeti és kettő másolati példányban kinyomtatva, lezárt borítékban a beadási határidő napján 16:00 óráig adják le a Tesco-Global Áruházak Zrt. címén.
A fenti határidő a postai úton feladott pályázatoknál a beérkezési határidőt jelenti.

A beadási határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség!

A Tesco fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot érvénytelennek minősítse.

Információ: a pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolunk. Kérjük kérdéseiket a zbenko@hu.tesco-europe.com e-mail címre küldjék.

Web: http://www.tesco.hu/

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap