palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

IFJ-GY-EA-10-A/B-Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázata

szmm pályázatokAz Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nyílt ifjúsági célú pályázatokat hirdet két pályázati kategória keretében települési ifjúsági munka fejlesztésének támogatására.
A pályázat kódja: IFJ-GY-EA-10-A/B

A Tanács összesen 11 500 000 Ft-ot oszt szét a beérkező gyermek és ifjúsági célú pályázatok között az alábbi pályázati kategóriák keretében:

A pályázat célja, kategóriái

„A” kategória: Települési ifjúsági közösségfejlesztő programok támogatására
Olyan ifjúsági közösségfejlesztő folyamatok támogatása szakmai fejlesztők, tanácsadók segítségével, melyek közvetlenül járulnak hozzá a fiatalok közösséggé válásához és/vagy közösségeik megerősödéséhez és a helyi társadalomban való aktív szerepvállalásukhoz, ezáltal erősítve a fiatalok kötődését településükhöz.

„B” kategória: A települési önkormányzatok és a fiatalok közötti kommunikációs csatornák kialakításának és működtetésének támogatására
Olyan kommunikációs csatornák kialakítása és működtetése, melyek a fiatalok és közösségeik, valamint a település életét irányító felelős felnőtt szereplők kölcsönös megismerését, megértését és együttműködését szolgálják, és hozzájárulnak a fiatalok demokratikus társadalmi részvételéhez szükséges kompetenciák elsajátításához, a helyi demokrácia megerősödéséhez, a fiatalok helyi társadalmi elköteleződéséhez.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be.

Felhívjuk figyelmüket, hogy kategóriánként külön űrlapon kell benyújtani a pályázatokat az EPER-ben, az alábbi kategória kódok alapján:

  • IFJ-GY-EA-10-A – Települési ifjúsági közösségfejlesztő programok támogatására
  • IFJ-GY-EA-10-B – A települési önkormányzatok és a fiatalok közötti kommunikációs csatornák kialakításának és működtetésének támogatására

A pályázatok benyújtásának határideje mindkét kategória esetében: 2010. május 26. 24 óra

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

IFJ-GY-EA-10-A/B részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése

IFJ-GY-EA-10-A/B részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése

A pályázatot mindkét kategória esetében elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

További információk az internetes pályázáshoz

További információk: A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, www.mobilitas.hu valamint a www.esza.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1) 273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól

  • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
  • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
  • péntekenként 9 és 14 óra között.

A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (4024 Debrecen, Piac u. 26/a. Tel: 52/530-025) nyújt segítséget.

Forrás: SZMM