palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat termelőeszköz vásárlásra és e-kereskedelemre

eupeva pályázatAz Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány pályázatot hirdet vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtására termelőeszközök vásárlására és e-kereskedelemre alkalmas weboldalak megvalósítására (webáruházak, ügyfélszolgálati weboldalak, termékbemutató weboldalak).


Az igényelt támogatás összege maximum 300 000 Ft lehet. A támogatás 50% önerőt igényel, tehát pl. 100 000 Ft önerőre 100 000 Ft támogatás kérhető. (Kivéve az alapítványunk által szervezett képzéseket, ezek esetében a megítélhető támogatás 100%.) A támogatás felhasználható bármilyen termelőeszköz vásárlására, amely a pályázó profiljába illeszkedik.

A pályázat tervezett támogatottjainak száma az összes kategóriában maximum 300 pályázó. A pályázatra egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A pályázók a pályázat beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy támogatásuk esetén az alapítvány támogatásuk formáját és módját honlapján, nonprofit adatbázisokban és a partnerszervezetek adatbázisaiban rögzítse…

A pályázat formája: A pályázat az Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány Szeged, Széchenyit tér 9. (Magyar Államkincstár épülete) 6720 címre postai úton nyújtható be a www.eupeva.hu weboldalról letölthető egységes formanyomtatvánnyal.

A pályázathoz csatolni kell a tervezett vásárlás, weblapkészítés árajánlatát. Ha a pályázat irreális adatokat tartalmaz, amelyek nem valós viszonyokat tükröznek, akkor a pályázatot automatikusan érvénytelenítjük.

A pályázat elszámolása: A támogatásként átutalt pénzösszegek felhasználását igazoló számlák hitelesített másolatát alapítványunk részére postán kell elküldeni, az így vásárolt eszközök 3 évig nem idegeníthetőek el és nem ruházhatóak át.

A pályázat részvételi feltétele: Pályázhat minden magyarországi székhelyű, társas és egyéni vállalkozási forma.

Postára adási határidő: 2010. június 22.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

Erre a linkre >>> kattintva töltse le, majd töltse ki, és küldje el részünkre a pályázati adatlapot!

A pályázathoz kapcsolódó elérhetőségek megtalálhatók a www.eupeva.hu honlapon.

Forrás: www.eupeva.hu