palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CEMAGREF doktori ösztöndíjak

cemagref ösztöndíjA Cemagref elsősorban a környezet állapotát érintő tudományos és technológiai kutatásokra szakosodott költségvetési kutatóhely, tevékenysége során érinti többek között a természetes vizeket és vízi ökoszisztémákat, a szennyvízkezelést és szilárd (elsősorban háztartási) hulladék-gazdálkodást, valamint a mezőgazdaság környezetvédelemmel kapcsolatos területeit.

Nemzetközi kapcsolatai igen sokrétűek és gyakorlatilag a világ minden területét érintik, Európán belül pedig meghatározó szerepük van a PEER-programban. Az intézmény szakmai felügyeletét a mezőgazdasági és a környezetvédelmi tárca közösen látja el, az alkalmazotti létszám 1600, ebből 550 állandó, teljes munkaidőben foglalkoztatott személy, valamint 240 doktori és posztdoktori ösztöndíjas. Központja a párizsi agglomeráció déli részén található Antonyban van, további kutatóhelyei megtalálhatók az alábbi városokban: Nogent-sur-Vernisson, Rennes, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provence.

A Cemagref 2011. évi meghirdetéssel a következő területeken finanszíroz doktori ösztöndíjakat:

 • Technológiai innováció a fenntartható mezőgazdaságban és a környezetvédelemben (INSPIRE)
 • Struktúrák, eljárások, áramlási rendszerek, energia (SPEE)
 • Víz- és hulladék-kezelési technológiák és eljárások (TED)
 • Környezetvédelmi modellek, információs rendszerek életképes környezetgazdálkodási eljárások (MOTIVE)
 • Vízi ökoszisztémák minősége és ökológiai helyreállítás (QUASARE)
 • Biológiai és ökológiai válaszok a vízszennyezésre: ökotoxikológia és bio-indikátorok (BELCA)
 • A víz körforgásához kapcsolódó kockázatok és veszélyhelyzetek (ARCEAU)
 • Hirtelen bekövetkező eseményekhez kötődő, a vízi műtárgyakkal összefüggő biztonsági kérdések (RIVAGE)
 • Vízkészlet-gazdálkodás, vízhasználat, ehhez kapcsolódó szolgáltatások és hatásaik (GEUSI)
 • Integrált környezet-gazdálkodási bemutató és információs rendszerek (SYNERGIE)
 • Szárazföldi ökológiai rendszerek: dinamika, sebezhetőség és tervezhetőség (SEDYVIN)
 • Területfejlesztés és multifunkcionális mezőgazdaság (DTAM)

Jelentkezési határidő: 2011. május 16.

Az ajánlott doktori dolgozat-témák listája 2011-ben

A feltételek és a letölthető jelentkezési lap elérhető az alábbi címen:
www.cemagref.fr/sciences-et-technologies/theses/contrats-de-theses-2011

letölthető dokumentum

application file

A doktori ösztöndíj finanszírozásába adott esetben külső partner (vállalat, szakmai szervezet, önkormányzat, más kutatóintézet) is bekapcsolódhat. A doktorandusz a Cemagreffel három évre szóló határozott idejű szerződést köt, erre az időre társadalombiztosítási ellátásra is jogosultságot szerez, a havi illetménye bruttó 1852,11 EUR.

 • A jelentkezőnek MSc vagy ezzel egyenértékű diplomával kell rendelkeznie a szerződés aláírásának pillanatában.
 • A jelentkezőknek fel kell venniük a kapcsolatot a meghirdetett témák témavezetőivel, valamint le kell tölteniük a jelentkezési lapot.
 • A kész pályázatot, valamint annak mellékleteit (végzettséget igazoló dokumentumok, valamint a személyazonosságot bizonyító dokumentumok másolata) a témavezetőhöz kell eljuttatniuk 2011. május 16-ig.
 • pályázatokat a Cemagref tudományos igazgatója által elnökölt bizottság bírálja el 2011. júniusában.
 • A pályázók kiértesítése 2011. júliusában történik meg.
 • Az ösztöndíjat elnyertek alapesetben 2011. december 1-én kezdhetik meg doktori tevékenységüket a Cemagrefnél.

A doktoranduszok jogait és kötelességeit, valamint a doktoranduszi szerződéssel kapcsolatos követelményeket a „Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche” (NOR: ESRH0908292D) jogszabály tartalmazza.
Ennek értelmében a doktoranduszt az egészségbiztosítási ellátás mellett megilleti minden, a munkavállalókat általánosan megillető juttatás (pl. lakhatási vagy családtámogatás), valamint a nem Cemagref-alkalmazottakkal (akik közalkalmazottak) azonos mértékű fizetett szabadság és munkaidő-kedvezmény, valamint betegszabadság és szülési szabadság is.

A doktoranduszi szerződés hossza alapesetben három év, ami különösen indokolt esetben a szerződésben foglaltak szerint egy évvel meghosszabbítható. A doktorandusz kérésére a szerződés hosszabbítására sor kerülhet a szülési szabadságon, apasági szabadságon vagy négy hónapot egyfolytában meghaladó betegszabadság esetén az ilyen címen kieső idővel azonos mértékben. A doktori szerződés nem ró semmilyen továbbfoglalkoztatási kötelezettséget a Cemagrefre annak lejártát követően. A Cemagref két hónapos próbaidőt ír elő, illetve megköveteli, hogy a doktorandusz évről évre rendesen beiratkozzon a doktori iskolában, ellenkező esetben jogában áll a szerződést felbontani. Amennyiben a doktorandusz szakmailag vagy más okból nem felel meg az elvárásoknak, az szerződésbontással jár.

Amennyiben sikeresen pályázik és arról néhány szóban értesít bennünket a sciences.par@kum.gov.hu címen, azzal hozzájárul saját munkánk hatékonyságának értékeléséhez, javításához – szíves visszajelzését ezért előre is köszönjük!

Forrás: http://www.tpf.hu