palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2016.

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében.

Kategória kódja: IST-16

A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

Igény benyújtására jogosultak: alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.

Az IST-16 jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek tehetik meg igénybejelentésüket.

IST-KK-16 Közösségi környezet kollégium

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás,
 • hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem,
 • település és közösségfejlesztés.

IST-MA-16 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 • élet és vagyonbiztonság,
 • közbiztonság,
 • polgári védelem,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő,
 • hobbi és sport,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

IST-NO-16 Nemzeti összetartozás kollégium

 • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
 • az európai integráció elősegítése;
 • a Magyarországon élő nemzetiségek,
 • az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • vallási tevékenység.

IST-TF-16 Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet
 • adományosztás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • időskorúak gondozása;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek.

IST-UN-16 Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 • nevelés és oktatás;
 • képességfejlesztés;
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • egészségmegőrzés;
 • betegségmegelőzés;
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet- és környezetvédelem.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Felajánlott szabad kapacitások listája (pdf)

Az igénybejelentések folyamatosan benyújthatók. Kérjük, a benyújtás során legyenek tekintettel az 1. számú mellékletben meghatározott egyes kategóriákhoz tartozó havi bontás szerinti benyújtási határidőkre.
Az igénybejelentés EPER-ben való véglegesítésének határideje minden hónap utolsó napja az 1. számú melléklet szerinti ütemezésben.

A pályázati kiírás oldala: Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2016.