palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására.

A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által.

A pályázati felhívás tárgya

Az ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.

A Pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.

Támogatható kiadások:

 • a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
 • működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • beruházások és egyéb tárgyi eszközök beszerzése;
 • alkohol, dohányáru termékek költségei;
 • ingatlan- és gépjárművásárlás;
 • ingatlan felújítás;
 • késedelmi kamat, bírság.

Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:

 • olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel létesítő okiratában, jellemzően tevékenységének célcsoportja a 15-29 év közötti korosztály tagjai

Igényelhető támogatás:

 • A teljes támogatási keretösszeg 50.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • Megpályázható összeghatár 600.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti össze
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
 • A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
 • A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Megvalósítási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. február 15.
 • Benyújtási határidő: 2016. március 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 
2016. évi pályázati és elszámolási útmutató 
Nyilatkozat 2016 IKT (docx)

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására.

A teljes kiírás elérhetősége: Pályázat ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására