palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek részére a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.  Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, és hogy kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanulmányi intézetek hallgatói, valamint azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más hazai államháztartási forrásból finanszírozott, vagy DLA-ösztöndíjban részesülnek.
A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok alkotói tevékenységét.
Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente maximum 30 fő.
Pályázhatnak: 1975. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000 Ft/hó
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1 – 2011. január 31.
Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével benyújtandó beszámoló anyag elbírálása alapján két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíjasok az intervallum végén megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon kötelesek számot adni az ösztöndíjas időszak alatt végzett munkájukról. Az ösztöndíj visszavonható.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  • 1./ A pályázat mellékleteként megjelent adatlapot,
  • 2./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot aláírva,
  • 3./ Diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolatát,
  • 4./ Munkatervet (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírását) 10 példányban,
  • 5./ Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentációt (portfolió),
  • 6./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat (adatlap, önéletrajz, diplomamásolat, munkaterv-10 pld.) személyesen vagy postai úton a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz kell benyújtani.
Felelős munkatárs: Leposa Zsóka tel: 356-7444/104 vagy 122 mellék.
Cím: 1014 Budapest, I. ker. Úri u. 54-56.  Postacím: 1250 Budapest l  Pf. 17.
Beérkezési határidő: 2010. február 22. hétfő, 14 óra

A művek és a portfolió beadásának helye: Műcsarnok (Bp. Dózsa György út 37.), hátsó kapu, teherporta.
A beadás időpontja: 2010. március 10. szerda, 9-16 óra között
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség!
A művek és a portfoliók visszaadásának időpontja: 2010. március 12. péntek, 9-16 óra között.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), és a www.lektoratus.hu honlapról.

Forrás: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus