palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Domus magyarországi ösztöndíj

Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével. Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

  • Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint a pályázat benyújtásakor az MTA köztestületének külső tagságával rendelkező külföldi kutatók.
  • Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomávalés tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2013. évben: 15 millió Ft, azaz tizenöt millió forint.

 A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

A megpályázható senior ösztöndíj havi összege 160 000 Ft, a junior ösztöndíj havi összege 120 000 Ft. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus Hungarica Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig havonta maximum 50 000 Ft– kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítés adható.

Jelen pályázat keretében a 2013. július 1. és 2014. március 15. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.

A pályázatot 2013. április 4-én 14 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:

https://aat.mta.hu/aat

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon.

 Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

1. számú melléklet
2. számú melléklet

 

Forrás: Domus magyarországi ösztöndíj