palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Domus intézményi pályázat a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2013. évi támogatására

A pályázat célja támogatni a magyar tudományosság intézményesülését a szomszédos országokban, és segíteni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését is.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre: A támogatás meghívásos pályázat útján nyerhető el.

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2013. évben: 15 900 000,- Ft, azaz tizenötmillió – kilencszázezer forint.

 A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

Megpályázható támogatás: szervezetenként 100 000 Ft-tól 4 000 000 Ft-ig terjedő összeg.

Az egyes támogatások konkrét összege az intézmények profiljától, tervezett és aktuális kutatási programjaitól, a szervezet méretétől függ.

A támogatás elnyeréséhez saját forrás nem szükséges.

A támogatási időszak: Jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység határozott időtartamra szól, amely a támogatás odaítélésének napjától kezdődően a 2013. december 31-ig terjedő időszak.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati anyagot egy példányban, magyar nyelven kell benyújtani, postai küldeményként, illetve leadhatók személyesen vagy kézbesítés útján, a következő címre:

MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága

1051 Budapest, Nádor utca 7.

domus@titkarsag.mta.hu

Kérjük a pályázatokat elektronikusan is benyújtani. Az elektronikusan megküldött pályázati anyagok csak akkor érvényesek, ha azokat eredeti, aláírt példányban is benyújtották.

A benyújtás határideje:  2013. március 31.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága (+36 1 411–6196), domus@titkarsag.mta.hu ad felvilágosítást.

 

Forrás: Domus intézményi pályázat