palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2013. évi ”Egyéb támogatások” előirányzat, valamint a 2014. évi költségvetése terhére.

A pályázat célja,  a Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete ”dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

Ennek szellemében, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködve a külhoni magyarság szülőföldi támogatását szervező Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel immár második éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

A nyári gyakorlatukat – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által megjelölt időpontban – szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató ügyvédi irodáknál töltik. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a következők:

 • Erdély: 10 fő,
 • Felvidék: 5 fő,
 • Vajdaság:3 fő,
 • Kárpátalja:3 fő,
 • Horvátország: 2 fő,
 • Szlovénia: 2 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

A pályázati felhívás tárgya: Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2013/2014-es tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére.

A pályázók köre: A 2010. évi CLXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint: A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2013/2014-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

Igényelhető támogatás:

 • A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2013/2014. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.
 • A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
 • A támogatás előfinanszírozott, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:
 • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb december 15-ig
 • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2014. március 15-ig (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.)
 • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2014. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése.)
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban 3 (I. szakmai beszámoló: 2014. január 31. II. szakmai beszámoló: 2014. június 30. III. szakmai beszámoló: 2014. szeptember 30.) szakmai beszámolót benyújtani kötelező.
 • A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére a 2013/2014-es tanév őszi, majd a későbbiek során a 2013/2014-es tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.
 • A pályázat megvalósítási paraméterei:

  Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 15 millió Ft

  A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2013. október 3.

  Benyújtási határidő: 2013. október 17. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint (elektronikus pályázat benyújtása esetén).

   A pályázat benyújtásának formája:

  A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre: andrea.bogdan@bgazrt.hu. és bernadett.kovacs@bgazrt.hu

  Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja.

  Postacím: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, 1250 Budapest, Pf. 32.

  Letölthető dokumentum

  Pályázati adatlap

  Pályázati útmutató

  Elérhetőség

  A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken munkanapokon:

  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
  Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
  Bogdán Andrea,
  e-mail: andrea.bogdan@bgazrt.hu
  Tel:+36-1-79-55492

  Kovács Bernadett
  e-mail: bernadett.kovacs@bgazrt.hu
  Tel: +36-1-79-53218

  Bővebben:  Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj